Обробка металів тиском | Способи виготовлення металевих виробів

Суть волочіння (Навчальний елемент №5)

Цілі
Закінчивши вивчення даного навчального елемента, студент повинен знати:
- визначення волочіння;
- суть волочіння;
- обладнання для волочіння;
- сортамент профілів.


Волочінням (wire-drawing) називають такий вид обробки металів тиском, коли  заготовку (часто в холодному стані) протягують крізь отвір у матриці, поперечний переріз якого менший за поперечний переріз заготовки. Най поширений  виріб після волочіння – дріт (проволока) (wire). Вироби після волочіння мають точні розміри, задану геометричну форму, чисту та гладку поверхню.

Інструментом для волочіння є волока (drag), яка має робочий отвір, що складається з чотирьох зон: вхідної або мастильної 1, деформованої 2, калібрувальної (очко) 3 та вихідної 4. Обачно калібруючи зона має конічної форми, решта – конічні. Кут між твірними конуса деформувальної зони залежить від властивостей матеріалу та типу заготовки.

Виготовляють волоки з інструментальних сталей, твердих сплавів, а для волочіння тонкого дроту – з технічних алмазів.

До початку волочіння кінець заготовки загострюють з таким розрахунком, щоб він вільно входив в очко і виходив із нього з протилежної сторони.

Потім цей кінець захватують тяговим механізмом волочильного станка, який протягує заготовку через волоку. Унаслідок пластичного деформування заготовка поступово наближається до профілю калібрувальної зони, зменшуючи свою площу поперечного перерізу і відповідно збільшуючи довжину. Волочіння здійснюють за кілька проходів.

Контактні поверхні волоки та заготовки змащують мильним порошком, графітом, водяної емульсії на основі мила й оливи тощо.

 

Волочінням отримують дріт діаметром 0,002...10 мм, калібровані прутки та фасонні профілі.

Волочінням виготовляють холодно-тягнуті труби, зменшуючи їх діаметр або одночасно діаметр і товщину стінки і зміцнюючи метал.

А також змінюють профіль труби з круглого на квадратний, прямокутний, шестикутний чи фасонний.  
Контрольні запитання
1. Що таке волочіння і в чому її суть?
2. Як називається основна продукція волочіння?
3. З яких зон складається волока?
4. Для чого використовують змащувальні речовини при волочінні?
5. З чого виготовляють волоки?
6. Які вироби отримують волочінням?