ДОДАТОК Л
 
 
Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет фінансового та зовнішньоекономічного менеджменту


Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Факультет фінансового та зовнішньоекономічного менеджменту
ЗВІТ
про науково-дослідну та
конструкторсько-технологічну
практику

Спеціальність: «Менеджмент організацій»
спеціалізація: «Фінансово-кредитна діяльність»
Група: _МОф-___
___________________________________
Прізвище, ім'я та по-батькові

Керівник практики: (ПІП керівника бакалаврської дипломної роботи)

20__ рік