ДОДАТОК Б
 
 
Завідувачу кафедри фінансів і кредиту
д. е. н., проф. Зяньку В. В.
студента групи __МОф-__
_________________________________
ПІБ ( в родовому відмінку)

Заява

Прошу дозволити виконувати бакалаврську дипломну роботу на тему «_________________________» і призначити науковим керівником ____________________________________________.

(посада, прізвище, ініціали)


Дата                                                                                                     Підпис (студента)


З науковим керівником тема бакалаврської дипломної роботи погоджена


Дата                                                                                       Підпис (наукового керівника)