1 ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» із спеціальності «Менеджмент організацій» спеціалізації «Фінансово-кредитна діяльність»
 
1.6 Типові вирішення задач з дисциплін, які вносяться в екзаменаційні білети

Типові вирішення задач з дисципліни "Мікроекономіка"

Задача 1

Кондитерській фабриці необхідно вибрати найраціональнішу з трьох можливих технологій (А,Б чи В) з виробництва цукерок. Технології відрізняються одна від одної різним поєднанням у процесі виробництва ресурсів – капіталу (К) і праці (L), яке характеризується, залежно від обсягу випуску, даними, наведеними у таблиці, що розміщена нижче. При цьому ціна одиниці праці складає 300 грн., а одиниці капіталу – 700 грн.


Таблиця 1.2 – Обсяг виробництва кондитерської фабрики
Обсяг виробництва А Б В
L K L K L K
1 4 6 9 2 4 6
2 10 8 19 3 8 10
4 18 16 41 5 16 19
5 24 22 59 6 20 25
6 33 29 85 7 24 32
7 45 38 120 8 29 40

а) визначте сукупні витрати фірми для кожного рівня виробництва.

б) визначте, яку технологію виробництва вибере фабрика для кожного обсягу випуску.


Розв'язування: а) визначимо сукупні (валові) витрати – ВВ, заповнимо таблицю 1.3.


Таблиця 1.3 – Обсяг виробництва кондитерської фабрики, тис. грн.
Обсяг виробництва А Б В
L K BB L K BB L K BB
1 1800 2800 4600 2700 1400 4100 1200 4200 5400
2 3000 5600 8600 5700 2100 7800 2400 7000 9400
3 4200 8400 12600 8700 2800 11500 3600 9800 13400
4 5400 11200 16600 12300 3500 15800 4800 13300 18100
5 7200 15400 22600 17700 4200 21900 6300 17500 23800
6 9900 20300 30200 25500 4900 30400 7200 22400 29600
7 13500 26600 40100 36000 5600 41600 8700 28000 36700

б) при обсягу виробництва 1–5 фабрика вибере технологію Б;

При обсягу виробництва 6–7 фабрика вибере технологію В.


Задача 2

1) заповніть таблицю, подану нижче, якщо відомо, що постійні витрати фірми складають 20 грн., і що ця фірма діє на ринку досконалої конкуренції.


Таблиця 1.4 – Обсяг та витрати виробництва фірми
Обсяг виробництва Витрати виробництва (грн.)
ПВ ЗВ ВВ ГВ СЗВ СВВ
0   0        
1   18        
2   34        
3   48        
4   60        
5   74        
6   90        
7   108        
8   130        
9   156        
10   186        

2) проаналізуйте одержані результати і визначте, який обсяг випуску вибере підприємець, якщо на ринку встановиться така ціна за одиницю продукції:

а) 14 грн./од.;

б) 18 грн./од.;

в) 20 грн./од.

Визначте прибуток (збитки) на одиницю продукції і на весь випуск при кожному можливому рівні ціни, тобто – 14 грн./од., 18 грн./од., 20 грн./од.


Розв'язування: 1) заповнимо таблицю 1.5


Таблиця 1.5 – Обсяг та витрати виробництва фірми
Обсяг виробництва Витрати виробництва (грн.)
ПВ ЗВ ВВ ГВ СЗВ СВВ
0 20 0 20 - - -
1 20 18 38 18 18 38
2 20 34 54 16 17 27
3 20 48 68 14 16 22,67
4 20 60 80 12 15 20
5 20 74 94 14 14,8 18,8
6 20 90 110 16 15 18,3
7 20 108 128 18 15,43 18,29
8 20 130 150 22 16,25 18,75
9 20 156 176 26 17,33 19,56
10 20 186 206 30 18,6 20,6

3) проаналізуємо одержані результати і визначимо який обсяг випуску вибере підприємець, якщо на ринку встановиться така ціна за одиницю продукції

а) Ц=14 грн./од.; Q = 5 од., валовий прибуток = грн.

Прибуток на 1 одиницю продукції = грн. Фірма одержує збитки.

Ц=18 грн./од.; Q = 7 од., валовий прибуток = (187) – 128 = – 2 грн. б) Прибуток на 1од продукції = – 2/7= – 0,29 грн. Фірма одержує збитки.

Ц=20 грн./од.; Q=7 од., валовий прибуток = (207) – 128 = +12 грн. Прибуток на 1од. продукції = 12/7 = 1,71 грн. Фірма одержує прибуток.


Задача 3

Заповніть таблицю за умови, що сума постійних витрат становить 100 грн.


Таблиця 1.6 – Обсяг та витрати виробництва фірми
Q Витрати виробництва (грн.)
ПВ ЗВ ВВ ГВ СЗВ СВВ
0   0        
1   70        
2     230      
3       50    
4         55  
5           71
6     410      
Q Витрати виробництва (грн.)
ПВ ЗВ ВВ ГВ СЗВ СВВ
7       60    
8       70    
9   520        
10           71

Розв'язування: Заповнимо таблицю 1.7


Таблиця 1.7 – Обсяг та витрати виробництва фірми
Q Витрати виробництва (грн.)
ПВ ЗВ ВВ ГВ СЗВ СВВ
0 100 0 100
1 100 70 170 70 70 170
2 100 130 230 60 65 115
3 100 180 280 50 60 93,3
4 100 220 320 40 55 80
5 100 255 355 35 51 71
6 100 310 410 55 51,7 68,3
7 100 370 470 60 52,9 67,1
8 100 440 540 70 55 67,5
9 100 520 620 80 57,8 68,9
10 100 610 710 90 61 71

З таблиці 1.7 видно, що постійні витрати – це витрати, які не змінюються зі зміною обсягу виробництва. Змінні витрати перебувають у залежності від зміни обсягів виробництва і змінюються разом з ним. Середні змінні витрати знаходяться шляхом ділення змінних витрат на обсяг виробництва. Середні валові витрати знаходяться шляхом ділення валових витрат на обсяг виробництва. Граничні витрати показують суму приросту витрат зі збільшенням виробництва на одиницю продукції.


Типові розв'язування задач з дисципліни "Фінанси"


Задача 1

Прибуток до оподаткування складає 20 тис. грн. Витрати на майбутні періоди на будівництво склали 10 тис. грн. Визначити податок на прибуток за звітний період.

Розв'язування: оскільки витрати майбутніх періодів не включаються до валових витрат, то вони і не зменшують податкову базу, тому розв'язок такий:

20000,00 • 0,25=5000,00 грн.

Сума податку на прибуток за звітний період складе 5 тис. грн.


Задача 2

Зарплата працівника-інваліда складає 1000,00 грн. Здійснити нарахування на заробітну плату до пенсійного фонду.

Розв'язування: нарахування до пенсійного фонду від зарплати індивіда складає 4 %, тому розв'язок такий:

1000,0 • 0,4 = 40,0 грн.

Сума нарахування до пенсійного фонду від зарплати індивіда становить 40,00 грн.


Задача 3

Здійснити нарахування по ПДВ під час реалізації товару в кількості 1000 штук за ціною в 25,00 грн. за 1 штуку без ПДВ.


Розв'язування: спочатку необхідно визначити обсяг реалізації. Для цього потрібно кількість товару помножити на вартість одиниці товару:

1000,0 • 25,0 = 25000,0 грн.

ПДВ складає 20 % від обсягу реалізації:

25000,0 • 0,2 = 5000 грн.

ПДВ складає 5 тис. грн.


Типове розв'язування задач з дисципліни "Банківський менеджмент"


Задача 1

За умовами кредитної угоди банк надає підприємству кредит на 1 рік для сплати обов'язкових платежів до бюджету у розмірі 2030 грн. На розрахунковий рахунок підприємства кошти надійшли через 21 день. Процентна ставка банку 48% річних. Підприємство сплачує відсотки за кредит щомісяця. Визначити суму нарахованих відсотків, яку клієнт повинен перерахувати до банку в кінці першого місяця.

Розв'язування: I = 2 030 • 10 / 30 • 0,48 / 12 = 27 грн.


Задача 2

На вклади щоквартально нараховуються складні відсотки з річної ставки 25%. Визначити, яку суму необхідно покласти на вклад, для того щоб через 3 квартали накопичити 500 000 грн.

Розв'язування: S = 500 000 / (1 + 0,25 / 4)3 = 470 588 грн.


Задача 3

В пенсійний фонд щороку в кінці року вносяться суми 50 000 грн., на які будуть нараховуватися складні відсотки зі ставки 20% річних. Визначити суми, які нагромадить фонд протягом: а) 10 років; б) 20 років; в) 30 років.

Розв'язування: а) S = 50 000 • ((1+0,2)10 - 1) / 0,2 = 1 297 934 грн.;

б) S = 50 000 • ((1+0,2)20 - 1) / 0,2 = 9334400 грн.;

в) S = 50 000 • ((1+0,2)30 - 1) / 0,2 = 59094078 грн.


Задача 4

Банк видав кредит в розмірі 1 млн. грн. на 9 місяців за ставкою 30% річних. Визначити погашену суму та суму процентів за кредит.

Розв'язування: Погашена сума:

S = 1 000 000 ( 1 + 0,75 • 0,3 ) = 1 225 000 грн.

Сума процентів, отриманих банком за кредит:

I = 1 225 000 – 1 000 000 = 225 000 грн.


Типові розв'язування задач з дисципліни "Фінанси підприємств"


Задача 1

Визначити норматив оборотних коштів підприємства планового періоду економічним методом, якщо відомо, що перша частина оборотних коштів, яка змінюється пропорційно від обсягу виробництва у базовому періоді, складала 400 тис. грн., друга частина (запчастини, МШП, витрати майбутніх періодів, інструменти), що змінюється у розмірі 50 %, складала 300 тис. грн., коефіцієнт прискорення обігу оборотних засобів у плановому періоді 1,2, обсяг виробництва збільшиться на 10%.

Розв'язування: Визначення частки оборотних активів, що змінюється пропорційно обсягу виробництва: (700,0 • 1,1) / 1,2 = 641, 7 тис. грн.

Визначення частки оборотних коштів, що змінюються у розмірі 50%:

(300,00 • 1,05) / 1,20 = 262,50 тис. грн.

Визначення нормативу оборотних коштів планового періоду:

641,7 + 262,5 = 904,2 тис. грн.

Висновок. Норматив оборотних коштів планового періоду становить 904,2 тис. грн.


Задача 2

Застосовуючи рівномірний метод нарахування амортизації, визначити річну суму амортизаційних відрахувань при використанні обладнання, балансова вартість якого 160,4 тис. грн., термін експлуатації – 8 років, ліквідаційна вартість 400 тис. грн.

Розв'язування: Визначення вартості обладнання, що підлягає амортизації:

160,4 – 0,4 = 160 тис. грн.

Визначення річної суми амортизаційних відрахувань:

160 тис. грн. / 8 років = 20 тис. грн.

Висновок. Річна сума амортизаційних відрахувань дорівнює 20 тис. грн.


Задача 3

Визначити коефіцієнти зносу та придатності основних засобів, якщо первісна вартість основних засобів дорівнює 25494 тис. грн., накопичений знос складає 7745 тис. грн.

Розв'язок:

Визначення залишкової вартості основних засобів (придатні засоби)

25 494 тис. грн. – 7 745 тис. грн. = 17 749 тис. грн.

Визначення коефіцієнта придатності основних засобів

17 749 тис. грн. / 25 494 тис. грн. = 0,7

Визначення коефіцієнта зносу основних засобів

7 745 тис. грн. / 25 494 тис. грн. = 0,3

Висновок. Коефіцієнт зносу основних засобів становить 0,7 одиниць (або 70%), коефіцієнт придатності основних засобів становить 0,3 одиниці (або 30%).


Типові розв'язування задач з дисципліни "Фінансовий аналіз"


Задача 1

Заповніть пусті рядки таблиці, поданої нижче.

Розрахуйте такі показники:

- коефіцієнт оборотності активів,

- коефіцієнт оборотності оборотних активів,

- коефіцієнт оборотності власного капіталу,

- коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості.

Зробіть висновки щодо підрахованих показників.


Таблиця 1.8 – Фінансові показники діяльності підприємства
Показник Значення Зміна
попередній рік звітний рік абсолютна темп росту 
Вартість активів підприємства 4645 5012    
Вартість власного капіталу 2217 2216,5    
Вартість оборотних активів 2428 2795,5    
Вартість дебіторської заборгованості 780 650    
Чистий дохід від реалізації продукції 2564 4058    

Розв'язування: Заповнимо таблицю 1.9


Таблиця 1.9 – Динаміка фінансових показників діяльності підприємства

Показник Значення Зміна
попередній рік звітний рік абсолютна темп росту 
Вартість активів підприємства 4645 5012 367 107,9
Вартість власного капіталу 2217 2216,5 -0,5 99,98
Вартість оборотних активів 2428 2795,5 367,5 115,14
Вартість дебіторської заборгованості 780 650 -130 83,33
Чистий дохід від реалізації продукції 2564 4058 1494 158,27
Коефіцієнт оборотності активів
( )
0,55 0,81 0,26 146,68
Коефіцієнт оборотності оборотних активів
( )
1,06 1,45 0,4 137,46
Коефіцієнт оборотності власного капіталу 
()
1,16 1,83 0,67 158,3
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
( )
3,29 6,24 2,96 189,92

Висновки. Аналізоване підприємство має високу ділову активність. На це вказує в першу чергу те, що темп приросту чистого доходу перевищує темп приросту доходів в цілому. Крім того, спостерігається зростання значень коефіцієнтів оборотності, що свідчить про збільшення кількості оборотів, яку здійснило майно підприємства в цілому та в розрізі окремих видів майна.