6 ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА БАКАЛАВРСЬКИХ ДИПЛОМНИХ РОБІТ
 
 

а) комплексні БДР (виконуються двома і більше студентами).

 1. Аналіз амортизаційної політики підприємства та шляхи її вдосконалення.
 2. Аналіз використання оборотних коштів підприємства та шляхи підвищення ефективності їх використання.
 3. Аналіз ресурсного потенціалу підприємства та основні шляхи підвищення ефективності його використання.
 4. Антикризове управління підприємством в умовах фінансово-економічної кризи.
 5. Дослідження рівня ліквідності та платоспроможності підприємства та основні напрями їх підвищення.
 6. Механізм інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства та шляхи його вдосконалення.
 7. Розробка комплексної методики аналізу фінансового стану підприємства.
 8. Розробка перспективного і оперативного фінансового плану підприємства.
 9. Розробка та оцінка інноваційного проекту

б) індивідуальні БДР.

 1. Аналіз методик визначення фінансового стану сучасного підприємства.
 2. Аналіз механізму управління фінансовими ризиками підприємства.
 3. Аналіз джерел формування фінансових ресурсів підприємства.
 4. Аналіз ефективності управління прибутком на підприємстві.
 5. Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості підприємства.
 6. Аналіз ринку цінних паперів в Україні.
 7. Аналіз системи мотивації праці працівників підприємства.
 8. Аналіз складу і джерел утворення майна підприємства.
 9. Аналіз собівартості продукції підприємства.
 10. Аналіз сучасного  стану і перспектив  фінансового планування на підприємстві.
 11. Аналіз та оптимізація грошових потоків підприємства.
 12. Аналіз та оптимізація структури активів підприємства.
 13. Аналіз фінансового планування підприємства та шляхи його покращення.
 14. аналіз фінансової звітності з метою підвищення ефективності управління підприємством.
 15. Аналіз формування власного капіталу в умовах реструктуризації підприємства.
 16. Аналіз формування доходів і витрат підприємства.
 17. Аналіз формування і використання власних, позичених і залучених коштів підприємства.
 18. Вибір оптимального напряму підвищення фінансової стійкості та ліквідності підприємства.
 19. Віртуальні картки на ринку фінансових послуг.
 20. Депозитна політика комерційного банку.
 21. Економічна оцінка та визначення допустимого рівня фінансового ризику на підприємствах.
 22. Міжбюджетні трансферти: суть, форми, цілі та умови надання.
 23. Організація  фінансового контролю на підприємстві.
 24. Організація фінансової діяльності акціонерних товариств.
 25. Особливості інвестиційної діяльності фінансових компаній регіону.
 26. Особливості інвестиційної привабливості сучасних підприємств.
 27. Особливості організації діяльності пайових інвестиційних фондів в Україні.
 28. Особливості організації фінансів підприємств різних форм власності.
 29. Особливості оцінки ефективності інвестиційних проектів в умовах фінансової та економічної кризи.
 30. Особливості роботи ризикменеджера в комерційному банку.
 31. Особливості роботи фондового ринку на Україні.
 32. Особливості системного економічного аналізу з метою фінансового оздоровлення підприємств.
 33. Особливості управління базовими операціями комерційного банку.
 34. Особливості управління ефективністю інвестиційних проектів.
 35. Особливості управління підприємством з метою його фінансового оздоровлення.
 36. Особливості фінансового планування на підприємствах регіону.
 37. Оцінка ділової активності й ефективності господарювання підприємства.
 38. Оцінка ділової активності та ефективності господарювання підприємства.
 39. Оцінка економічної динаміки суб'єкта господарювання.
 40. Оцінка ефективності кредитних відносин підприємств з банками.
 41. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства.
 42. Оцінка колективності використання власного і залученого капіталу.
 43. Оцінка ринкової позиції підприємства.
 44. Оцінка та шляхи мінімізації фінансового ризику підприємства.
 45. Оцінка управління фінансами підприємства.
 46. Оцінювання економічної ефективності діяльності фондової біржі.
 47. Оцінювання ефективності планування системи управління фінансами на підприємстві.
 48. Оцінювання інвестиційної привабливості підприємства.
 49. Підвищення ефективності управління грошовими коштами підприємства.
 50. Планування складу активів підприємства в умовах фінансово-економічної кризи.
 51. Планування та прогнозування фінансово-економічних показників діяльності підприємства.
 52. Планування фінансової діяльності підприємств в умовах невизначеності.
 53. Податкове планування в системі управління підприємством.
 54. Політика запобігти банкрутству на підприємстві.
 55. Політика управління джерелами фінансування підприємства
 56. Проблеми розвитку вексельного ринку в Україні та особливості управління ним.
 57. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні.
 58. Рейтингові системи оцінки кредитоспроможності позичальників в системі комерційних банків.
 59. Розробка стратегії управління грошовими потоками підприємства.
 60. Страховий бізнес в Україні та система його послуг.
 61. Сучасні методики дослідження кредитоспроможності підприємства.
 62. Сучасні форми і системи оплати праці персоналу на підприємстві.
 63. Удосконалення політики формування позикових коштів підприємства.
 64. Удосконалення системи інвестиційного менеджменту підприємства.
 65. Управління використанням фінансових векселів у розрахункових операціях підприємств.
 66. Управління грошовими витратами підприємства.
 67. Управління грошовими потоками великого (малого) підприємства.
 68. Управління грошовими ресурсами підприємства.
 69. Управління діловою активністю і ефективністю діяльності підприємства.
 70. Управління достатністю грошових надходжень на підприємстві.
 71. Управління доходами та витратами комерційного банку.
 72. Управління економічними та фінансовими ризиками підприємств  в сучасних умовах господарювання.
 73. Управління ефективністю використання фінансових векселів у розрахункових операціях підприємств.
 74. Управління ефективністю використання фінансових ресурсів.
 75. Управління ефективністю інвестиційної діяльності підприємства.
 76. Управління зовнішнім (внутрішнім) боргом на Україні.
 77. Управління інвестиційною діяльністю страхових компаній регіону.
 78. Управління інноваційними інвестиціями підприємства.
 79. Управління інноваційною діяльністю на підприємстві.
 80. Управління інформаційним забезпеченням фінансового менеджменту фірми.
 81. Управління конкурентоспроможністю підприємства і шляхи її підвищення.
 82. Управління кредитною діяльністю фінансової установи.
 83. Управління кредитоспроможністю підприємства.
 84. Управління оперативним плануванням фінансової діяльності підприємства.
 85. Управління оптимізацією джерел формування фінансових ресурсів підприємства.
 86. Управління організацією та мотивацією праці на підприємстві.
 87. Управління персоналом у фінансових організаціях.
 88. Управління платоспроможністю та ліквідністю підприємства.
 89. Управління прибутковістю підприємства і пошук резервів її збільшення.
 90. Управління проблемними кредитами сучасних комерційних банків.
 91. Управління прогнозуванням і попередженням банкрутства підприємства.
 92. Управління резервуванням кредитних операцій комерційних банків.
 93. Управління рентабельністю на підприємстві в умовах фінансово-економічної кризи.
 94. Управління рентабельністю підприємств агропромислового комплексу  області.
 95. Управління ризиком та визначення його впливу на ефективність діяльності  організації.
 96. Управління рухом грошових коштів в системі фінансових ризиків підприємства.
 97. Управління фінансами малого підприємства.
 98. Управління фінансовими ризиками в банківському секторі.
 99. Управління фінансовими ризиками діяльності підприємств реального сектора економіки.
 100. Управління фінансово-економічним плануванням підприємства.
 101. Управління фінансовою діяльністю підприємства (страхової компанії).
 102. Управління фінансовою санацією підприємства.
 103. Управління фінансовою стійкістю комерційного банку.
 104. Управління формуванням і використанням фінансового механізму підприємства.
 105. Факторинг і його роль у прискоренні руху капіталу.
 106. Факторний аналіз структури довгострокових інвестицій та джерел їх фінансування.
 107. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів підприємства.
 108. Фінансовий менеджмент підприємницької діяльності організації.
 109. Фінансовий менеджмент як інструмент антикризового управління підприємством.
 110. Фінансові аспекти розвитку міжнародного кредитування.