Тестові завдання з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство»

 

1. Здатність матеріалу чинити опір проникненню в нього іншого більш твердого тіла називається:

1) міцністю; 2) пружністю; 3) твердістю; 4) пластичністю.

2. Структура заевтектичного білого чавуну при кімнатній температурі складається:

1) з ледебуриту й первинного цементиту;

2) з перліту; ледебуриту й вторинного цементиту;

3) з перліту й вторинного цементиту;

4) з перліту й цементиту.

3. Гомогенізувальний відпал сталей проводять при температурах:

1) 160-180 ос; 2) 800-900 ос; 3) 750-780 ос; 4) 1100-1200 ос.

4. Оптимальна температура загартування сталі У13 становить:

1) 900 ос; 2) 770 ос; 3) 870 ос; 4) 727ос.

5. Структура, одержувана після загартування та середнього відпуску:

1) тростит відпуску; 2) залишковий аустеніт;

3) сорбіт відпуску; 4) мартенсит відпуску.

6. Твердість низьковуглецевої сталі можна підвищити:

1) загартуванням СВЧ; 2) відпалом;

3) об'ємним загартуванням; 4) цементацією й загартуванням СВЧ.

7. Основні переваги титанових сплавів:

1) висока питома міцність і корозійна стійкість;

2) висока холодостійкість, гарні антифрикційні властивості;

3) висока жаростійкість, гарні ливарні властивості;

4) гарна оброблюваність різанням.

8. Механічна суміш фериту та цементиту, із вмістом 0,8 % вуглецю, називається :

1) ледебурит; 2) мартенсит; 3) перліт; 4) аустеніт.

9. Механічна суміш аустеніту з цементитом, з вмістом 4,3 % вуглецю, називається:

1) перліт; 2) ледебурит; 3) аустеніт; 4) ферит.

10. Закономірне орієнтування кристалів відносно зовнішніх деформаційних сил – це:

1) поліморфізм; 2) ковзання; 3) полігонізація; 4) текстура.

11. Правило, яке визначає склад фаз у діаграмах стану подвійних систем:

1) правило відрізків;

2) правило концентрацій;

3) правило конод;

4) правило фаз.

12. Кількість фаз, що знаходяться в рівновазі при евтектичному перетворенні у двокомпонентній системі:

1) одна; 2) дві; 3) три; 4)жодної.

13. Скільки горизонтальних ділянок на кривій охолодження сплаву заліза з 5% вуглецю?

1) одна; 2) дві; 3) три; 4) жодної.

14. Скільки горизонтальних ділянок на кривій охолодження сплаву заліза з 0,01% вуглецю?

1) одна; 2) дві; 3) три; 4) жодної.

15. Скільки горизонтальних ділянок на кривій охолодження сплаву заліза з 0,005 % вуглецю?

1) одна; 2) дві; 3) три; 4) жодної.

16. Структура сталі у рівноважному стані складається з 50% фериту та 50% перліту, це буде сталь марки:

1) сталь 40; 2) сталь 50; 3) Ст. 4; 4) Ст. 5.

17. Відмінність ледебуриту від ледебуриту перетвореного:

1) вміст вуглецю;

2) швидкість охолодження;

3) фазовий склад;

4) лише температура існування.

18. Термічним поліпшенням сталі називають:

1) гартування з високим відпуском;

2) нормалізацію сталі;

3) відпал на зернистий перліт;

4) гартування з низьким відпуском.