ПЕРЕДМОВА

Лабораторний практикум “Матеріалознавство” написаний для студентів напрямків підготовки “Інженерна механіка”, “Автомобільний транспорт” та “Зварювання”. Він відповідає навчальним програмам предметів “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство” та “Матеріалознавство та термічна обробка зварних з’єднань”.

Матеріалознавство – це прикладна наука про взаємозв’язок електронної будови та структури матеріалів і сплавів з їх складом, фізичними, хімічними, механічними, технологічними та іншими властивостями. Зменшення маси машин за рахунок підвищення їх точності, надійності, довговічності та роботоздатності, економії матеріалів зумовлене розвитком матеріалознавства і розумінням та навичками практичного застосування наявних матеріалів користувачами.

Розвиток науки здійснюється переважно експериментальним шляхом, тому використовуються чимало класичних та спеціально створених структурних і фізичних методів дослідження. Це кількісний хімічний, спектральний та рентгеноспектральний, макро– та мікроструктурний, рентгенографічний, термічний, дилатометричний, люмінесцентний, магнітний, ультразвуковий та інші аналізи, а також методи дослідження міцності, твердості, в’язкості, витривалості механічних властивостей.

Лабораторні роботи з цих дисципліни мають на меті надання студентам практичних навичок з проведення макро- та мікроструктурного аналізів металів і сплавів, запису кривих охолодження сплавів і побудови за ними діаграм стану, вміння аналізувати процеси, які відбуваються в сплавах при їх охолодженні і формуванні структур, проведення термічної обробки металів за різними режимами, призначення матеріалу при виготовленні конкретних деталей для машин і призначення оптимального режиму їх термічної обробки.