Лечение в США
Автори:
Злепко С. М., Коваль Л. Г., Гаврілова Н. М., Тимчик І. С.

Навчальний посібник

ВСТУП

Багатогранність сучасних медико-біологічних досліджень обумовлює необхідність
також їх багатогранного медико-технічного забезпечення на всіх етапах лікувально-діагностичного процесу.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі задачі:

 •  провести системний аналіз сучасного медико-технічного забезпечення лікувально-діагностичного процесу та визначити клас медичної апаратури спеціального призначення;

 •  розробити принципи побудови та функціонування такої апаратури;

 •  забезпечити практичну реалізацію і впровадження МАСП у клінічну практику.

  Як і кожний інший клас медичної апаратури, МАСП характеризується сукупністю параметрів, які являють собою зовнішні та внутрішні впливи та обмеження. Враховуючи те, що останні можна визначити як індивідуальні та характерні для кожного підкласу МАСП, вся сукупність зовнішніх і внутрішніх впливів і обмежень може бути подана таким чином.

  Внутрішні:

 •  внутрішня архітектура і структура апаратури;

 •  взаємозв'язки і взаємовпливи складових вузлів та блоків МАСП;

 •  можливість підключення до більш інформативних та продуктивних систем;

 •  експлуатаційні можливості та обмеження.

  Зовнішні:

 •  енергетичні впливи;

 •  інформаційні впливи;

 •  психологічна сумісність;

 •  надійність та безпека функціонування.

  Через те, що організм людини являє собою складну фізіологічну систему, яка потребує адекватної медичної апаратури для дослідження, діагностики, лікування і реабілітації, можна визначити медичну апаратуру спеціального призначення як клас медапаратури, функціонально-орієнтований на поглиблений індивідуально-комплексний аналіз стану організму людини та його складових.

  ЗМІСТ
 •