Лечение в США
Автори:
Злепко С. М., Коваль Л. Г., Гаврілова Н. М., Тимчик І. С.

Навчальний посібник

4 МЕТОД ГАЗОРОЗРЯДНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ БІОЕЛЕКТРОГРАФІЇ
(ГРВ ДІАГНОСТИКА )

Російськими винахідниками – подружжям Кірліан в 50-і роки минулого сторіччя був відкритий ефект, який дозволяє у високочастотному електромагнітному полі бачити світіння навколо живих і неживих об'єктів.

В ході багаторічних досліджень і численних експериментів з фотографування об'єктів в такому електромагнітному полі, було помічено, що здорові і хворі організми, при їх експонуванні в однакових умовах, світяться по-різному. Змінюється яскравість, форма світіння.

ГРВ КАМЕРА – програмно-апаратний комплекс, що базується на візуалізації і комп'ютерній обробці викликаного газорозрядного світіння. Комплекс складається з апаратної частини ("BEO GDV Camera"), призначеної для ініціалізації і захоплення газорозрядних зображень з подальшою передачею одержаної інформації на жорсткий диск комп'ютера, і пакета спеціалізованих програм ГРВ (GDV Software). ГРВ КАМЕРА дозволяє спостерігати на екрані комп'ютера, в реальному масштабі часу, зміни світіння навколо пальців людини у високочастотному електромагнітному полі, параметри якого абсолютно безпечні для здоров'я людини.

За характером світіння, так званою аурою, проводиться діагностика стану функціональних систем організму. Комплекс абсолютно унікальний для проведення моніторингу стану пацієнта в процесі лікування.

Метод ГРВ – це комп'ютерна реєстрація і аналіз світінь, індукованих об'єктами, в тому числі і біологічними, при стимуляції їх електромагнітним полем з посиленням в газовому розряді.

Параметри газорозрядного зображення залежать від властивостей досліджуваного об'єкта і, таким чином, аналізуючи характер світіння, індукованого об'єктами, з'являється можливість робити висновок про енергетичний стан об'єкта в конкретний момент. При цьому основна відмінність методу ГРВ від Кірліанівської фотографії полягає в комп'ютерній обробці, що базується на сучасних математичних методах і концепціях, та отриманні конкретного висновку для подальшого аналізування або експертних оцінок. Методи, які використовуються для математичного аналізу, постійно розширюються, а сам напрям знаходить все нові і нові області застосування.

Метод ГРВ успішно апробований багаторічною практикою застосування програмно-апаратного комплексу ГРВ КАМЕРА в різних установах, і на сьогоднішній день одержав визнання у всьому світі.

Останніми роками поновився інтерес до вивчення альтернативних методів діагностики і лікування людини, зокрема дослідження біологічних полів, які визначаються різними приладами. Широко використовувані в медицині методи біоелектрографії, такі як електроенцефалографія, електрокардіографія (electrocardiography), реографія, міографія, доповнюються сьогодні сучасними технологіями. До них відноситься і метод ГРВ, за допомогою якого було показано, що інтенсивність, характер і структура свічення багато в чому залежать від початкового стану об'єкта, рівня його життєвих процесів, функціонального стану окремих органів і тканин, а також специфіки патологічних процесів при тих або інших захворюваннях. Ефект Кірліана (Effect of Kirlian) становить величезний теоретичний і практичний інтерес та за допомогою методу ГРВ може бути використаний для спостереження тих процесів, які в даний час не можуть отримати об'єктивну оцінку ніякими іншими способами. Метод ГРВ, відображаючи особливості енергоінфрормаційного забезпечення життєдіяльності організму людини, дає можливість оцінити структурно-функціональний стан організму з отриманням стабільних результатів в реальному масштабі часу.

Застосування методу ГРВ ефективне для вирішення таких задач: масова скринінг-діагностика захворювань (превентивна експрес-діагностика). Таку діагностику можна проводити серед здорового контингенту населення в рамках профілактичних оглядів в школах, на підприємствах і т. д. Це дозволить методом скринінгу виявити найбільш вразливі органи і системи на момент обстеження, а також потенційно небезпечні зони організму. Експрес-метод синдромної оцінки стану хворих в стаціонарах, поліклініках, диспансерах, санаторіях дозволяє суттєво обмежити коло діагностичного пошуку. Передбачені також дослідження дії на організм людини алопатичних, гомеопатичних препаратів, психотерапії, фізіотерапії і т.д.

Первинна профілактика захворювань. Оцінюючи ступінь функціональної напруги органів, за допомогою методу ГРВ, можна виявити порушення на стадії "передхвороби" і підібравши індивідуальні методи корекції (зміна роботи, житла, способу життя, харчування і т.д.) запобігти розвитку захворювань.

Контроль стану пацієнта в процесі лікування (моніторинг стану хворих) і оцінка ефективності лікування, що проводиться, забезпечує динамічну оцінку БЕО-грам в процесі лікування і тривалого контролю за станом пацієнта. Тим самим з'являється можливість запобігання загостренню хронічних захворювань (вторинна профілактика).

Стан пацієнта до лікування Стан пацієнта після лікування

Методика проведення дослідження людини

1. Отримання знімків газорозрядних зображень з десяти пальців рук (БЕО-грами).

2. Проведення автоматизованого комп'ютерного аналізу БЕО-грам.

Автоматизований комп'ютерний аналіз БЕО-грам включає секторну діагностику і параметричний аналіз БЕО-грам.

Секторна діагностика базується на діагностичній таблиці, яка пов'язує характеристики світіння окремих зон пальців рук з функціональним станом органів і систем організму. Діагностична таблиця базується на ідеях традиційної китайської медицини, системі меридіанів і акупунктурних точок, а також накопиченому емпіричному досвіді (перша діагностична таблиця була розроблена проф. П. Манделем в Німеччині в 1979 році). Аналіз враховує використання уявлень про чакри і аюрведичну медицину. На основі БЕО-грам десяти пальців рук будується модель розподілу поля навколо тіла людини. Дослідження в різних країнах виявили велику діагностичну цінність даного підходу.

Оцінка стану організму методом ГРВ здійснюється на підставі аналізу одержаних зображень ГРВ-грам, оброблених стандартним пакетом програм. Висновок із проведеного дослідження робить лікар.

Після проведеного обстеження є можливість роздрукувати на принтері такі зображення і дані:

-     ГРВ-грами пальців рук людини з секторним аналізом і
визначенням проблемних зон ("GDV Processor");

-     діаграми енергетичного стану головних органів і систем
людини ("GDV Diagram") - норма, гіпо-, гіперфункція;

-     розподіл ГРВ-світінь навколо тіла людини ("GDV Aura");

-     графічне відображення стану енергетичних центрів тіла
людини - чакр ("GDV Chakras");

-     числові характеристики ГРВ-грам ("GDV Processor").

Результати обстеження хворих зберігаються в пам'яті комп'ютера, на дискетах, лазерних дисках і інших носіях інформації. Це дає можливість порівнювати їх як в процесі лікування, так і при динамічному спостереженні. Створені бази даних можна використовувати в практичній діяльності і при наукових дослідженнях.

Переваги методу ГРВ:

 •  можливість скринінгу С (S) і моніторингу ентропійно-енергетичного гомеостазу всього організму і його окремих систем; об'єктивність інформації: незалежність від бажання і досвіду конкретного користувача; неінвазивність, безпека і повна стерильність, зняття інформації тільки з кінцівок пацієнта; можливість стеження за розвитком процесів в часі, зіставлення структурних, функціональних і часових процесів в організмі;

 •  методична простота і зручність: відсутність яких-небудь особливих вимог до приміщення, умов навколишнього середовища, кваліфікації лікаря;

 •  використання сучасних методів нелінійної математики для обробки фрактальних зображень і інформації про стан пацієнта;

 •  наочність і інтерпретація одержаних результатів, зручність їх зберігання і обробки;

 •  низька собівартість самого обстеження.

  Області застосування методу ГРВ

  Застосування методу ГРВ в психології є одним з найперспективніших напрямів, який при цьому дуже швидко розвивається. Дослідницькі роботи стали приносити свої перші плоди, і, як наслідок, з'явився величезний інтерес фахівців з різних областей. Орієнтація людства на технологічний прогрес без усвідомлення людини як складової навколишнього світу, обліку особливостей людської психіки і впливу тих або інших соціально-технічних моделей, що створюються, призводять до загальносвітової кризи. Знання і розуміння законів мотивацій людських вчинків - основа безпеки суспільства і кожної людини окремо. Для цього необхідне створення нової методологічної бази для вивчення людини. Однією з компонент подібної нової системи стане метод ГРВ.

  Оцінка психоемоційного стану

  Розвивається система багатопараметричної оцінки психічного стану людини і вплив психологічного типу особи людини на його фізичний стан. Весною 2001 року були проведені роботи в Москві і Санкт-Петербурзі із зіставлення зміни параметрів БЕО-грам з тим або іншим психоемоційним станом людини. Були визначені різні групи хворих пацієнтів з найбільш вираженими психічними відхиленнями. Дослідження, проведені в Санкт-Петербурзі на групі наркозалежних підлітків з кримінальною поведінкою дозволили не тільки виявити ряд характерних ознак, що відповідають їх психофізіологічному стану, але і сформувати новий напрям науково-дослідницьких робіт із визначення ступеня і характеру наркологічної залежності.

  На підставі досліджень останніх років і проведених робіт із вивчення психічного стану була розроблена програма "GDV Stress". Результатом обчислень в даному програмному забезпеченні є визначення рівня тривожності (Stress Factor) шляхом параметричного аналізування БЕО-грам, одержаних при різних режимах ГРВ-зйомки.

  Діагностика психофізичного потенціалу людини в спорті

  В рамках міжнародного науково-технічного проекту із розробки технології скринінгової біоелектрографічної діагностики психофізіологічного потенціалу людини в 1998-2001 роках проведений великий об'єм робіт під керівництвом д. м. н. професора П. В. Бундзена на базі училищ Олімпійського Резерву №1, №2 і Академії Фізичної Культури ім. П. Ф. Лесгафта. В результаті зібрана база даних приблизно 200 висококваліфікованих спортсменів, яка містить дані, одержані методом ГРВ, і верифіковані показники (параметри серцевої діяльності і психологічного тестування, генотипну витривалість і под.). В результаті був виявлений зв'язок характеристик енергоемісійних процесів (ГРВ) з психофізичним потенціалом спортсменів. Розроблена автоматизована система скринінг-діагностики психофізичного потенціалу спортсменів, яка дозволяє здійснювати як індивідуальну експрес-діагностику, так і ранжирування спортсменів всередині групи.

  Професійний відбір

  Одним з найважливіших напрямів розвитку методу ГРВ є розробка методики і впровадження методу ГРВ у область професійного відбору. Це одна з найактуальніших проблем, з якою мають справу всі без виключення організації. Визначення здатності співробітника справитися з тими або іншими задачами, як під час вступу на роботу, так і вже працюючого в Вашій організації, необхідне для раціонального використання людської праці і забезпечення якості і надійності роботи будь-якої організації. Звичайно, метод ГРВ ніколи не замінить повного анкетування (як і в інших областях), але дозволить одержати додаткову об'єктивну інформацію про співробітника.

  Одним з найважливіших питань є професійний відбір і здійснення контролю діяльності операторів складних систем – пілотів, космонавтів, операторів АЕС, і т. д. Визначення меж психофізіологічних можливостей людини при здійсненні діяльності в умовах підвищеної небезпеки може дати метод ГРВ.

  Таким чином, ГРВ-метод при професійному відборі застосовується:

 •  для скринінгової оцінки в рекрутингових агенствах і у відділах із підбору кадрів;

 •  для експрес-оцінки стану людини перед виконанням певної задачі.

  Сімейне консультування

  На сьогоднішній день найцікавіший, найзатребуваніший і найменше опрацьований напрям.

  Змінені Стани Свідомості

  На сучасному етапі ЗСС розуміються як стани свідомості, якісно відмінні за характером поведінки людини і енергоінформаційними механізмами від звичних станів свідомості, наприклад, такі, що виникають в екстремальних умовах, під дією психоактивних речовин або психоактивних процедур і под. Використовуючи комплексну методику, що включала ЕЕГ картування мозку, електроакупунктуру, квазіпостійні потенціали мозку і метод ГРВ, було розроблено спосіб реєстрації біоелектрографічних корелятів ЗСС. Це дозволило створити оригінальний метод спостереження за станом людини під час гіпнозу, ментального тренінгу, медитації, психічної регуляції і інших видів комплексної діяльності.

  ГРВ КАМЕРА – програмно-апаратний комплекс, заснований на комп'ютерному обробленні викликаних газорозрядних світінь. Комплекс складається з апаратної частини ("BEO GDV Camera", "GDV Contract", "Корона ТB"), призначеної для ініціалізації і захоплення газорозрядних зображень з подальшою передачею одержаної інформації на жорсткий диск ПК, і пакета спеціалізованих програм ГРВ (GDV Software). ГРВ КАМЕРА дозволяє спостерігати на екрані монітора в реальному масштабі часу зміни фізичних полів людини, проводити експрес-діагностику і моніторинг стану людини, досліджувати різні об'єкти (біологічні рідини, каміння, мінерали, продукти харчування, рослини і т. д.). На даний час створені також додаткові пристрої ГРВ, що дають нові можливості в застосуванні методу ГРВ.

  Комплекс складається з приладу "BEO GDV Camera" і стандартного пакету програм GDV Software, який включає такі програми: GDV Capture, GDV Aura, GDV Diagram, GDV Processor, GDV Chakra, GDV Printing Box.

  Основні властивості: цифрова відеокамера, підключення до комп'ютера через USB-порт, прозоре скло, корпус пластмасовий, вибір режиму експозиції і зупинка здійснюється з приладу, запуск розряду - з комп'ютера, можлива робота від акумулятора, сучасна елементна база провідних зарубіжних фірм, SMD монтаж, висока завадозахищеність і надійність. Має додатковий роз'єм для підключення зовнішніх пристроїв.

  Рисунок 4.1 – ГРВ КАМЕРА КОМПАКТ

  Контрольні запитання

  1. В чому полягає ефект Кірліана?

  2. Що являє собою метод ГРВ-діагностики?

  3. Поясніть принцип секторної діагностики.

  4. Поясніть, як за допомогою ГРВ-діагностики здійснюється оцінювання психоемоційного стану людини?

  ЗМІСТ
 •