6. ОРІЄНТОВНА тематика курсових робіт

 

1.           Становлення корпоративних відносин в регіоні.

2.           Дивідендна політика в акціонерних товариствах.

3.           Дослідження практики корпоративного управління.

4.           Механізм захисту прав дрібних акціонерів.

5.           Зацікавлені особи в акціонерних товариствах.

6.           Індекс рівня розвитку  корпоративного управління.

7.           Врегулювання корпоративних конфліктів.

8.           Рейтинги корпоративного управління.

9.           Соціальна відповідальність в корпоративному управлінні.

10.      Напрямки розбудови корпоративного управління.

11.      Становлення корпоративної культури.

12.      Порівняльний аналіз моделей корпоративного управління.

13.      Регіональний розвиток корпоративного управління.

14.      Розвиток внутрішнього механізму корпоративного управління.

15.      Посередники в корпоративному управлінні.

16.      Державні корпоративні права.

17.      Практика застосування нового Закону України «Про акціонерні товариства».

18.      Оцінка ефективності корпоративного управління в акціонерному товаристві.

19.      Загальна система органів управління сучасним акціонерним товариством.

20.      Групи акціонерів та їх участь в управлінні акціонерним товариством.

21.      Контрольний пакет акцій і контроль за діяльністю акціонерного товариства.

22.      Типові порушення прав акціонерів та їх захист.

23.      Торговці цінними паперами та організатори торгівлі як учасники корпоративного управління.

24.      Національна депозитарна система України у корпоративному менеджменті.

25.      Принципи та стандарти корпоративного управління.

26.      Англо-американська модель корпоративного управління.

27.      Особливості формування органів управління.

28.      Роль менеджменту в американських корпораціях.

29.      Континентальна (німецька) модель корпоративного управління.

30.      Специфіка корпоративного управління в Європі.

31.      Роль банків в корпоративному менеджменті.

32.      Японська модель корпоративного управління.

33.      Роль уряду в управлінні корпораціями.

34.      Особливості становлення моделі корпоративного управління в Україні.

35.      Сутність, форми та рівень корпоративного контролю.

36.      Процеси ринку корпоративного контролю (реорганізація, злиття, поглинання, виділення, розділення).

37.      Механізм удосконалення процесів злиття та поглинання.

38.      Культурні та соціально-поведінкові складові формування корпоративної культури акціонерних товариств.

39.      Особливості формування корпоративної культури у вітчизняних акціонерних товариствах.

40.      Визначення сутності та умови ефективності корпоративного управління в акціонерних товариствах.

41.      Методичні інструменти оцінювання економічної ефективності корпоративного управління акціонерним товариством (якісні та кількісні методи).

42.      Вплив ефективності корпоративного управління на інвестиційну привабливість підприємства.

43.      Використання індексів та рейтингу корпоративного управління у національній та світовій практиці.

44.      Особливості управління транснаціональними корпораціями.

45.      Особливості   управління   об'єднанням   підприємств   (концерн, холдинг, асоціація).

46.      Удосконалення організаційного механізму управління акціонер­ним товариством.

47.      Удосконалення економічного механізму управління акціонерним товариством.

48.      Удосконалення системи захисту прав акціонерів в корпора­тивному управлінні.

49.      Формування системи стратегічного управління в акціонерному товаристві.

50.      Удосконалення системи залучення інвесторів до процесів розвитку акціонерного товариства.