Зміст

Головна……………………………….............................................................

Перейти

Тема 1. Загальні положення про Україну……………………………….......

Перейти

Тема 2. Київська Русь – стародавня держава східних слов’ян……….........

Перейти

Тема 3. Запорізька Січ – нащадок української державності…………..........

Перейти

Тема 4. Україна на початку ХХ століття………………………………........

Перейти

Тема 5. Україна у складі СРСР…………………………………………........

Перейти

Тема 6. Проголошення і розвиток української незалежної держави…........

Перейти

Тема 7. Політична система сучасної України…………………………........

Перейти

Підсумкова контрольна робота………………………………………….......

Перейти

Загальний коментар до тем…………………………………………….........

Перейти

Література……………………………………………………………….........

Перейти