4. Типові практичні задачі та приклади їх вирішення

 

Задача 1. Відкрите акціонерне товариство “Вінницяхліб” випустило одну тисячу привілейованих акцій номіналом 10 грн. Мінімальний річний прибуток при емісії акцій було оголошено рівним 25% від їх номіналу. Чистий прибуток товариства складає 5000 грн. Визначити мінімальну суму, яку товариство повинно сплатити кожного року у вигляді дивідендів за привілейованими акціями та прибуток на звичайні акції

Задача 2. В оголошенні ВАТ “2-й Харківський авторемзавод” зазначено, що дивіденди за його акціями за рік складуть 20% річних за звичайними акціями і 30% за привілейованими акціями. Визначити суму дивіденду на привілейовану акцію номіналом 5 грн. і одну звичайну номіналом 1 грн. Визначити дивідендний вихід, якщо дохід на звичайну акцію складає 0,2 грн.

Задача 3. У річному звіті ВАТ “Державний еспортно-імпортний банк України” за поточний рік наведені наступні дані на одну акцію (у грн.): ціна за книгами – 27,67; діапазон ринкових цін протягом року – 33,275-8,125; доход на акцію – 1,56. Визначити діапазон зміни протягом року цінності акції та коефіцієнт котирування.

Задача 4. У газеті «Цінні папери України» були наведені в травні місяці поточного року наступні дані про акції ВАТ “Дніпроважмаш”: номінал акції 10 грн., курсова вартість – 4,3 грн., сума дивіденду на акцію за III квартал попереднього року – 5 грн. Визначити цінність акції та коефіцієнт її котирування, якщо весь прибуток на акцію був сплачений у вигляді дивіденду.

Задача 5. Визначити цінність акції та коефіцієнт її котирування, якщо дивідендний вихід ВАТ “Чернігівавтодеталь” складає 50%. За даними поточного року на акції номіналом 10 грн. курсова вартість – 4,3 грн., сума дивіденду на акцію за III квартал попереднього року складає 5 грн.

Задача 6. Акції ВАТ “Харківський тракторний завод” номіналом 10 грн. продавалися на початку року за курсовою вартістю 40 грн. Дивіденд за рік був оголошений у розмірі 10% річних. Визначити реальну прибутковість за рівнем дивідендів акцій, куплених на початку року.

Задача 7. ЗАТ “ Київський суднобудівний-судноремонтний завод” на акції номіналом 10 грн., курсова вартість яких на початку року була рівна 40 грн., сплатила за рік дивіденди в розмірі 14% річних. Курс долара на початку року складав 1,6 грн./$. Визначити реальну прибутковість за рівнем дивіденду акцій.

Задача 8. ВАТ “Севастопольський морський завод” на акції номіналом 1 грн., курсова вартість яких на початку року становила 2 грн., виплачувала дивіденди щокварталу за ставками 13, 16, 20 і 26% річних відповідно. Курс долара на початку року складав 1,6 грн./$, а в кінці кожного наступного кварталу - 1.8, 2,1, 2,3 і 2,5 грн./$ відповідно. Визначити реальну прибутковість за рівнем дивіденду акцій, куплених на початку року.

Задача 9. Облігації ВАТ “Київський мотоциклетний завод” номіналом 25 грн. продається за ціною 24, 5 грн. Визначити курс облігацій. Як зміниться ціна облігації, якщо курс облігації зменшиться на 5%.

Задача 10. Курс короткострокових облігацій корпорації “Прем’єр- фінанс” номіналом 100 грн. дорівнює 77,5. Визначити ціну облігацій. Як зміниться курс облігації, якщо ціна на облігації збільшиться на 10%.

Задача 11. Прибуток за облігаціями товариства з обмеженою відповідальністю “Промислове паливно-енергетична компанія”(м.Київ) номіналом 10 грн. виплачується два рази на рік, виходячи з 45% річних. Визначити суму прибутку при кожній виплаті. Як зміниться прибуток якщо виплати будуть чотири рази на рік з розрахунку 50% річних.

Задача 12. Державні короткострокові облігації номіналом 1 тис. грн. і терміном обертання 91 день продаються за курсом 87,5. Визначити суму прибутку від покупки 10 облігацій та прибутковість фінансової операції для розрахункової кількості днів у році, рівної 365.

Задача 13. 5 облігацій ВАТ “Київцемент” номіналом 10 тис. грн. і терміном 10 років куплені за курсом 94. Відсотки за облігаціями виплачуються в кінці терміну за складною ставкою 25% річних. Визначити загальний прибуток від фінансової операції та її прибутковість.

Задача 14. Дивіденд на акцію ВАТ “Страхова компанія “Династія”” компанії за рік склав 4,5 грн. Банківська ставка за вкладами дорівнює 10% річних. Винагорода за ризик покупцю за прогнозованими даними може бути 5%, 10% або 15%. Визначити теоретичну ціну акції.

Задача 15. Акції ВАТ “Вінницясервіспостач” були куплені за ціною 2,5 грн. за півроку до виплати дивіденду. Дивіденд за акціями за рік був проголошений у розмірі 10% річних. Після оголошення про виплату дивідендів курс акцій склав 2,8 грн. Визначити поточну прибутковість акцій у вигляді ефективної ставки відсотків

Задача 16. ВАТ “Харцизьський трубний завод” н а акції номіналом 10 грн., курсова вартість яких на початку року була рівна 45 грн., сплатила за рік дивіденди в розмірі 20% річних. Курс долара на початку року складав 5,33 грн./$. Визначити реальну прибутковість за рівнем дивіденду акцій.

Задача 17. Визначити як зміниться курс облігації дочірнього підприємства “Вільногірський державний гірничо-металургійний комбінат”, якщо ціна на облігації збільшиться на 10%. Поточний курс короткострокових облігацій корпорації номіналом 100 грн. дорівнює 77,5.

Задача 18. Акціонерне товариство “Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча” випустило 1 тисячу привілейованих акцій номіналом 20 грн. Мінімальний річний прибуток при емісії акцій було оголошено рівним 25% від їх номіналу. Чистий прибуток товариства складає 7000 грн. Визначити розмір прибутку на звичайні акції

     Задача 19. Державна акціонерна компанія “Укрмедпром” на акції номіналом 1 грн., курсова вартість яких на початку року становила 3 грн., виплачувала дивіденди щокварталу за ставками 13, 18, 20 і 26% річних відповідно. Курс долара в кінці кожного наступного кварталу складав 1.7, 2,1, 2,3 і 2,5 грн./$ відповідно. Визначити реальну прибутковість за рівнем дивіденду акцій, куплених на початку року.

Задача 20. Прибуток за облігаціями товариства з обмеженої відповідальністю “Інтерстиль” номіналом 10 грн. виплачується чотири рази на рік з розрахунку 80% річних. Як зміниться прибуток якщо виплати будуть два рази на рік, виходячи з 50% річних.

 

     ПРИКЛАДИ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ

 

Задача 1. Акціонерне товариство “Холдінгова компанія “Київміськбуд”” випустило 1 тисячу привілейованих акцій номіналом 10 грн. Мінімальний річний прибуток при емісії акцій було оголошено рівним 25% від їх номіналу. Чистий прибуток товариства складає 5000 грн. Визначити мінімальну суму, яку товариство повинно сплатити кожного року у вигляді дивідендів за привілейованими акціями та прибуток на прості акції.

Рішення:

Дивіденд на одну акцію дорівнює:

D1 = 10 ґ 25/100 = 2,5 грн.,

тоді величина дивіденду за всіма випущеними привілейованими акціями буде дорівнювати:

D = 1000 ґ 2,5 = 2500 грн.

Прибуток на прості акції – це різниця між чистим прибутком і виплаченим дивідендом за привілейованими акціями.

П(ЗА) = 5000 – 2500 = 2500 грн.

Задача 2. В оголошенні акціонерного товариства “Укртранснафта” вказано, що дивіденди за його акціями за рік складуть 20% річних за простими акціями та 30% за привілейованими акціями. Визначити суму дивіденду на одну привілейовану акцію номіналом 5 тис. грн. і одну звичайну номіналом 1 тис. грн. Визначити дивідендний вихід, якщо дохід на просту акцію складає 200 грн.

Рішення:

Сума дивіденду на одну привілейовану акцію буде дорівнювати:

D1 = 0,3 ґ 5000 =1500 грн

Сума дивіденду на одну просту акцію буде дорівнювати:

D2 = 0,2 ґ 1000 = 200 грн.

Величина виплаченого дивіденду характеризується дивідендним виходом, який розраховується за формулою:

Тоді дивідендний вихід за простими акціями буде дорівнювати:

Задача 3. У річному звіті АТ “Акціонерний комерційний банк “Капітал”” за поточний рік наведені наступні дані на одну акцію (у грн.): ціна за книгами - 27,67; діапазон ринкових цін протягом року - 33,275 - 8,125; доход на акцію - 1,56. Визначити діапазон зміни протягом року цінності акції та коефіцієнт котирування.

Рішення:

Цінність акцій з урахуванням їх попиту на ринку характеризується показником P/E (Price to Earning ratio):

Цей показник використовується для порівняльної оцінки якості акцій різноманітних акціонерних товариств. Крім того, для оцінки якості акцій на ринку використовується коефіцієнт котирування:

    

Книжна ціна характеризує частку власного капіталу акціонерного товариства, що припадає на одну акцію, і складається з номінальної вартості, частки емісійного прибутку (накопиченої різниці між ринковою ціною проданих акцій та їх номінальною вартістю) і частки нагромадженого прибутку, вкладеного в розвиток акціонерного товариства.

Цінність акції (показник P/E) банківського АТ “Акціонерний комерційний банк “Капітал”” протягом року становила

від 8,125/1,56 = 5,208 до 33,375/1,56 = 21,394

Коефіцієнт котирування знаходився в межах

від 8,125/27,67 = 0,294 до 33,275/27367 = 1,203

Задача 4. У газеті «Цінні папери України» від 16 лютого поточного року наведені наступні дані про акції ВАТ комерційного банку “Південкомбанк” : номінал акції 10 грн., курсова вартість – 4,3 грн., сума дивіденду на акцію за III квартал попереднього року – 5 грн. Визначити цінність акції та коефіцієнт її котирування, якщо весь прибуток на акцію був сплачений у вигляді дивіденду.

Рішення:

Так як дивідендний вихід склав 100% (весь прибуток на акцію був сплачений у вигляді дивіденду), то дохід на акцію за III квартал склав 5 грн. Вважаючи цей прибуток середнім щоквартальним за рік, одержуємо для річного прибутку на акцію суму:

5 ґ 4 = 20 грн.

Отже, цінність акції (показник Р/Е) буде дорівнювати:

4,3/20 = 0,215

     Вважаючи далі книжну ціну акції рівною її номінальній вартості, одержуємо для коефіцієнта котирування акції значення: 4,3/10 = 0,43.

Задача 5. Визначити розмір прибутку та цінність акції, якщо дивідендний вихід ВАТ “Запорізький автомобільний завод” складає 50%. За даними поточного року на акції номіналом 10 грн. курсова вартість дорівнює 4,3 грн., а сума дивіденду на акцію за один квартал попереднього року складає 5 грн.

Рішення:

     Якщо дивідендний вихід склав 50%, то прибуток на акцію у III кварталі дорівнює:

5/0,5 = 10 грн., то за рік: 10 ґ 4 = 40 грн.

Отже, цінність акції товариства становитиме:

4,3/40 = 0,1075

Задача 6. Акції ЗАТ “Харків-вовна” номіналом 1 тис. грн. продавалися на початку року за курсовою вартістю 4 тис. грн. за акцію. Дивіденд за рік був оголошений у розмірі 10% річних. Визначити реальну прибутковість за рівнем дивідендів акцій, куплених на початку року.

Рішення:

Якщо прибутки, одержані в процесі фінансової операції, реінвестуються, у формулах для визначення прибутковості треба враховувати весь отриманий прибуток. Реальна прибутковість акцій за рівнем дивіденду залежить від того, наскільки ціна їхньої купівлі відрізняється від номіналу, виходячи з якого українські акціонерні товариства оголошують дивіденд.

Сума дивіденду на акцію за рік складе:

D = 0,1 ґ 1000 = 100 грн.

Прибутковість за рівнем дивіденду визначається відношенням розміру дивіденду до курсової вартості акції.

Р = 100/4000 = 0,025 або 2,5%.

Задача 7. ЗАТ “Подільське борошно” на акції номіналом 10 тис. грн., курсова вартість яких на початку року була рівна 40 тис. грн., сплатила за рік дивіденди в розмірі 14% річних. Курс долара на початку року складав 5,6 грн./$, а на кінець року 5,7 грн. /$. Визначити реальну прибутковість за рівнем дивіденду акцій.

Рішення:

Дивіденд за акціями товариства за рік склав:

D = 0.14 ґ 10= 1,4 тис. грн.

Дохідність операції з акціями за рівнем дивіденду можна визначити за формулою для ефективної ставки відсотків:

Ie = w/pґn,

     де w – дохід від фінансової операції;

     р – початкова сума;

     n – період.

Вартість акцій у доларах на початку року була:

Р$ = 40/5.6 = 7,1 дол.

Величина річного дивіденду за акціями в доларах склала:

Д$ = 40/5,7 = 7 дол.

Реальна прибутковість акцій корпорації за рівнем дивіденду за рік у доларах, таким чином, дорівнювала:

Іе$ = 7/7,1 = 0,98 або 98%.

Задача 8. Акціонерний комерційний банк “Імплексбанк” на акції номіналом 1 тис. грн., курсова вартість яких на початку року становила 2 тис. грн, виплачувала дивіденди щокварталу за ставками 13, 16, 20 і 26% річних відповідно. Курс долара на початку року складав 4,6 грн./$, а в кінці кожного наступного кварталу - 5.8, 5,1, 5,3 і 5,5 грн./$ відповідно. Визначити прибутковість за рівнем дивіденду акцій, куплених на початку року.

Рішення:

Розмір дивіденду за акціями товариства щоквартально складає:

1 кв.: 0,25ґ0, 13 ґ 1000 = 325 грн.;
П кв.: 0,25 ґ 0,16 ґ 1000 = 400 грн.;
111 кв. :0,25 ґ 0,2 ґ1000 = 500 грн.;
ІУ кв.: 0,25 ґ 0,26 ґ1000 = 650 грн.

Тоді розмір дивідендів за рік:

325 +400 +500 +650 = 1875 грн.

Так як прибутковість за рівнем дивіденду визначається відношенням розміру дивіденду до курсової вартості акції, тоді

Ie = 1875/2000 = 0,9375 або 93,75%.

Задача 9. Облігації АТ “Вінницянафтопродукт” номіналом 25 грн. продається за ціною 24,5 грн. Визначити курс облігацій. Як зміниться ціна облігації, якщо курс облігації зменшиться на 5%.

Рішення:

Курс облігації (Ко) визначається відношенням ринкової ціни облігації до номіналу (N).

Rо =

Ціна облігації при заданому їх курсі дорівнює:

P = Ко ґ N/100

Якщо курс облігації зменшиться на 5%, то ціна облігації буде дорівнювати:

Р = (98-98 ґ 0,05) ґ 25/100 = 23,3 грн.

Задача 10. Курс короткострокових облігацій ВАТ “Вінницький пивзавод” номіналом 100 грн. дорівнює 77,5. Визначити ціну облігацій. Як зміниться курс облігації, якщо ціна на облігації збільшиться на 10%.

Рішення:

Ціна облігації при заданому курсі буде дорівнювати:

Р = 77,5 ґ 100/100 = 77,5 грн

Курс облігації визначається за наступною формулою:

Ко = P/N

Якщо ціна на облігації збільшиться на 10%, то курс облігації дорівнюватиме:

Ко = 77,5 ґ 1,1 ґ 100/100 = 85,2,

тобто курс облігації збільшиться на 7,7 (85,2 – 77,5).

Задача 11. Прибуток за облігаціями товариства з обмеженою відповідальністю “Будмеханізація” номіналом 10000 грн. виплачується два рази на рік, виходячи з 45% річних. Визначити суму прибутку при кожній виплаті. Як зміниться прибуток якщо виплати будуть чотири рази на рік з розрахунку 50% річних.

Рішення:

Сума прибутку виходячи з 45% річних:

І1= 0,5 ґ 0,45 ґ 10000 = 2250 грн.

Якщо виплати будуть чотири рази на рік з розрахунку 50% річних, то сума прибутку буде дорівнювати

І2 = 0,25 ґ 0,5 ґ 10000 = 1250 грн.

Задача 12. Державні короткострокові облігації номіналом 1 тис. грн. і терміном обертання 91 день продаються за курсом 87,5. Визначити суму прибутку від покупки 10 облігацій та прибутковість фінансової операції для розрахункової кількості днів у році, рівної 365.

Рішення:

Якщо відсотки за облігаціями не виплачуються, джерелом прибутку від їхнього придбання буде різниця між ціною викупу (номіналом) і ціною покупки. Різницю цих цін називають дисконтом, а самі облігації - дисконтними. До таких облігацій належать державні короткострокові зобов'язання (ДКЗ). Прибуток від покупки таких облігацій буде рівний:

W = N – P = N – Pk ґ N/100 = N (1 – Pk/100)

Тоді прибуток від покупки однієї облігації

W1 = 1000 ґ (1 – 87,5/100) = 125 грн.

Прибуток від купівлі 10 облігації складе

W = 10 ґ 125 = 1250 грн.

Прибутковість покупки за ефективною ставкою простих відсотків розраховується наступним чином:

Задача 13. 5 облігацій АТ “Чернігівсортнасінняовоч” номіналом 10 тис. грн. і терміном 10 років куплені за курсом 94. Відсотки за облігаціями виплачуються в кінці терміну за складною ставкою 25% річних. Визначити загальний прибуток від фінансової операції та її прибутковість.

Рішення:

Прибуток від покупки довгострокових облігацій з виплатою відсотків буде складатися з суми отриманих відсотків і різниці між ціною їхнього погашення (номіналом) і ціною покупки. Якщо відсотки по облігації сплачуються в кінці терміну, то при їхньому нарахуванні за ставкою складних відсотків g сума процентних грошей при погашенні облігації через n років складе:

І = N (1 + g)п – N

Якщо облігація була куплена за ціною Р, загальний прибуток
від неї буде дорівнювати:

          W = I + N – P = N ґ (1+g)n – P = N ґ [(1 + g)n – Pk/100]

Прибутковість покупки облігації у вигляді ефективної ставки складних відсотків буде рівна:

     Прибуток від однієї облігації

W1 = 10000 ґ [(1 + 0,25)10 – 94/100] = 83732 грн.

     Прибуток від 5 облігацій

W = 5 ґ 83 732 = 418 660 грн.

Тоді прибутковість покупки облігацій:

Задача 14. Дивіденд на акцію АТВТ “Макіївський універмаг” за рік склав 4,5 тис. грн. Банківська ставка за вкладами дорівнює 10% річних. Винагорода за ризик покупцю за прогнозованими даними може бути 5%, 10% або 15%. Визначити теоретичну ціну акції.

Рішення:

Теоретична ціна акції для покупця буде дорівнювати:

P = D / r,

де D – розмір дивіденду;

r – норма прибутку, яка в даному випадку буде дорівнювати сумі банківської ставки за вкладами та відсотку ризику.

Р1 = 4500/15 = 300 грн.

Р2 = 4500/20 = 225 грн.

Р3 = 4500/25 = 180 грн.

Задача 15. Акції корпорації номіналом 1 тис. грн. були куплені за ціною 2,5 тис. грн. за півроку до виплати дивіденду. Дивіденд за акціями за рік був проголошений у розмірі 10% річних. Після оголошення про виплату дивідендів курс акцій склав 2,8 тис.грн. Визначити поточну прибутковість акцій у вигляді ефективної ставки відсотків.

Рішення:

Розмір річного дивіденду за акцією дорівнює

D = 0,1 ґ 1000 = 100 грн

Поточна прибутковість акції за термін з моменту її покупки визначається сумою річного дивіденду і можливим прибутком від продажу акції:

тобто поточна прибутковість складає 32%.