Додаток А

     Тестові завдання

1. Яка з наведених таблиць істинності відповідає логічній функції «кон’юнкція»?

8. Яка з операцій є правильною (можливо декілька варіантів відповідей)?

а)

б)

в)

г)

9. Яка з операцій є правильною (можливо декілька варіантів відповідей)?

а)

б)

в)

г)

10. Який запис законів де Моргана для диз’юнкції є правильним?

а)

б)

в)

г)

11. Який запис законів де Моргана для кон’юнкції є правильним?

а)

б)

в)

г)

12. Який з записів логічного виразу є правильним?

а)

б)

в)

13. Який з записів логічного виразу є правильним?

а)

б)

в)

14. Який з записів логічного виразу є правильним?

а)

б)

в)

15. Який з записів логічного виразу є правильним?

а)

б)

в)

16. Який з поданих записів логічної функції є елементарною кон’юнкцією?

а)                          г)

б)                          д)

в)                          е)

17. Який з форм запису логічних функцій є елементарною диз’юнкцією?

а)                          г)

б)                          д)

в)                          е)

18. Вказати правильний запис конституенти одиниці логічної функції від 4-х аргументів на 13-му наборі:

а)                     г)

б)                     д)

в)                     е)

19. Вказати правильний запис конституенти одиниці логічної функції від 5-ти аргументів на 1-му наборі:

а)                     г)

б)                д)

в)                е)

20. Вказати правильний запис конституенти одиниці логічної функції від 5-ти аргументів на 4-му наборі:

а)                     г)

б)                д)

в)                     е)

21. Вказати правильний запис конституенти одиниці логічної функції від 5-ти аргументів на 10-му наборі:

а)                     г)

б)                д)

в)                е)

22. Вказати правильний запис конституенти одиниці логічної функції від 5-ти аргументів на 15-му наборі:

а)                     г)

б)                д)

в)                е)

23. Вказати правильний запис конституенти одиниці логічної функції від 5-ти аргументів на 30-му наборі:

а)                     г)

б)                д)

в)                е)

24. Вказати правильний запис конституенти одиниці логічної функції від 6-ти аргументів на 50-му наборі:

а)                     г)

б)                     д)

в)                     е)

25. Вказати правильний запис конституенти нуля логічної функції від 4-х аргументів на 12-му наборі:

а)                г)

б)                д)

в)                е)

26. Вказати правильний запис конституенти нуля логічної функції від 5-ти аргументів на 26-му наборі:

а)                          г)

б)                          д)

в)                          е)

27. Вказати правильний запис конституенти нуля логічної функції від 6-ти аргументів на 37-му наборі:

а)                     г)

б)                     д)

в)                     е)

28. Вказати правильний варіант запису логічних функцій які задані в ДНФ:

а) г)

б)      д)

в)      е)

29. Вказати правильний варіант запису логічних функцій які задані в КНФ:

а)           г)

б) д)

в)           е)

30. Яка з заданих форм запису відповідає логічній функції, поданій в ДДНФ?

а)     

б)     

в)     

г)

д)

е)

31. Яка з заданих форм запису відповідає логічній функції, поданій в ДКНФ?

а)               

б)          

в)               

г)

д)

е)

32. Вказати правильну діаграму Вейча для мінімізації логічної функції від 3-х аргументів.

33. Вказати правильну діаграму Вейча для мінімізації логічної функції від 4-х аргумен- тів.

34. Вказати варіант правильного запису однієї з можливих мінімальних форм логічної функції від чотирьох аргументів за діаграмами Вейча:

  Зміст