Розділ 4 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ. ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДОВИЩА MATHCAD

Використання середовища MathCad для розв’язання задачі мінімізації логічних функцій методом Квайна-Мак-Класкі

Задання користувацьких функцій div{ціла частина від ділення} та mod{остача від ділення}.

Задання логічної функції та кількості її аргументів

Генерування таблиці істинності

Таблиця істинності

Генерування конституент одиниці і запис їх в оберненому вигляді

Допоміжні функції порівняння конституент одиниці

Функція проведення одного скорочення конституент. Скорочені змінні позначаються “–1”. Використовує описані вище функції порівняння.

Функція знаходження конституент, що не скоротилися. Використовує описані вище функції порівняння.

Функція проведення повного циклу скорочень з використанням двох попередніх функцій.

Присвоєння змінній fin всіх конституент, що “пережили” скорочення.

Генерування таблиці покриття.

Таблиця покриття

Допоміжні функції знаходження кількості одиниць у стовпці та номера першої одиниці.

Генерування скороченої таблиці покриття.

Генерування конституент, що залишились після викреслювання суттєвих.

Генерування суттєвих конституент.

Виписування мінімального покриття заданої функції несуттєвими конституентами.

Об’єднання суттєвих та несуттєвих конституент мінімального покриття.

Допоміжні функції для перетворення скороченої функції у рядок. Функція zkn перевіряє, чи не є задана функція константним нулем і повертає 0 у цьому випадку. А функція zko перевіряє, чи не є задана функція константною одиницею і повертає 1 у цьому випадку.

Генерування рядкового варіанту скороченої функції у базисі І-АБО-НЕ.


Рядковий запис скороченої функції.

Умовні позначення: “!” – НЕ, “*” – І, “+” – АБО

  Зміст