3.8     Мінімізація не повністю визначених функцій алгебри логіки

Не повністю визначена логічна функція n змінних – це функція, задана на числі наборів, менших 2n, тобто це логічні функції fi, які задані не на всіх 2n наборах аргументів х1, х2, … , хn

Приклад:

Вихідна функція : .

Довизначимо функцію одиницями і запишемо функцію :

.

Методом діаграм Вейча приведемо f1 до скороченої форми: використання діаграм Вейча для функції з трьома аргументами:

.

За допомогою метода Квайна побудуємо імплікантну таблицю:

Мінімальна форма може бути отримана шляхом вилучення будь-якої з 3-х простих імплікант.

Розглянемо мінімізацію тієї ж функції діаграмою Вейча.

· - заборонений набір.

Необхідно на заборонених наборах аргументів надавати функціям такі значення, при яких клітинки із значенням 1 охоплюються мінімальною кількістю областей з максимальною кількістю клітинок в кожній з областей. У цьому випадку до визначення функції може бути виконано трьома різними способами:

Дві області по 4 одиниці .

Дві області по 4 одиниці .

  Зміст