3.10     Вправи для самостійної роботи

Мінімізувати системи булевих функцій алгебри логіки.

Варіанти завдань

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

3.11 Контрольні питання

 

1.       Яку диз’юнкцію нормальних форм називають мінімальною формою логічної функції?

2.       Що таке проста імпліканта логічної функції ?

3.       Що таке суттєва імпліканта?

4.       Наведіть визначення скороченої диз’юнктивної нормальної форми логічної функції.

5.       З яких основних кроків складається процес мінімізації логічної функції за методом Квайна?

6.       Як ви розумієте нульові куби в методі Квайна-Мак-Класкі?

7.       З яких основних кроків складається процес мінімізації логічної функції за методом Квайна-Мак-Класкі?

8.       Наведіть основні закони булевої алгебри, які використовуються в методах Квайна та Квайна-Мак-Класкі.

9.       Що таке елементарна кон’юнкція?

10.  Що таке елементарна диз’юнкція?

11.  Як отримати скорочену ДНФ логічної функції за допомогою метода Блейка-Порецького?

12.  Як отримати скорочену ДНФ логічної функції за допомогою метода циклів, що знижуються?

13.  З яких основних кроків складається процес мінімізації монотонної логічної функції?

14.  З яких основних кроків складається процес мінімізації КНФ логічної функції?

15.  Як використовуються для мінімізації логічної функції діаграми Вейча?

16.  Які є правила створення контурів при використанні карти Карно?

17.  Які є правила створення контурів при використанні діаграми Вейча?

18.  Як використовуються для мінімізації логічної функції карти Карно?

19.  З яких основних кроків складається процес мінімізації логічної функції в базисах І-НЕ чи АБО-НЕ?

20.  Які логічні функції називають не повністю визначеними?

21.  Які є методи мінімізації не повністю визначених логічних функцій?

22.  Які є методи мінімізації систем булевих функцій?

  Зміст