2.5.     Вправи для самостійної роботи. Використання середовища Microsoft Excel

Вправа 1. Перетворити задану логічну функцію в ДНФ (п. 1.4.) та скласти для отриманої ДНФ таблицю істинності.

Рекомендації щодо виконання завдань.

Задана логічна функція (Блок А):

         

Перетворимо задану логічну функцію в ДНФ:

    

Складемо таблицю істинності для отриманої ДНФ логічної функції:

Вправа 2. Отримати таблиці істинності логічних функцій від чотирьох аргументів, які задані в одній з нормальних форм ДНФ або КНФ.

Варіанти завдань

.

 

2.6    Контрольні питання

 

1.       Як можна задати логічну функцію за допомогою таблиці?

2.       Які форми запису логічних функцій називають канонічними?

3.       Який вираз у алгебрі логіки називають елементарним?

4.       Який вираз у алгебрі логіки називають досконалим?

5.       Які закони алгебри логіки використовують для здійснення переходу до нормальної форми логічної функції?

6.       Що таке диз’юнктивна нормальна форма логічної функції?

7.       Що таке кон’юктивна нормальна форма логічної функції?

8.       Які закони алгебри логіки використовують для здійснення переходу до диз’юнктивної нормальної форми логічної функції?

9.       Які закони алгебри логіки використовують для здійснення переходу до кон’юктивної  нормальної форми логічної функції?

10.   Що називають досконалою диз’юнктивною нормальною формою логічної функції?

11.   В чому різниця методів переходу до досконалих диз’юнктивної та кон’юнктивної нормальних форм?

12.   Що називають досконалою кон’юктивною нормальною формою логічної функції?

13.   Які існують способи переходу від ДНФ логічної функції до ДДНФ?

14.   Які існують способи переходу від КНФ логічної функції до ДКНФ?

15.   Які закони алгебри логіки треба використати, щоб аналітичним способом перейти від  КНФ до ДКНФ?

16.   Що називають картою Карно?

17.   Як використати карту Карно для переходу до нормальної форми логічної функції?

18.   Що називають функціонально повною системою булевих функцій?

19.   Яке значення мають при проектуванні цифрових автоматів системи булевих функцій?

20.   Який клас булевих функцій можна назвати замкнутим за операцією суперпозиції?

21.   Які булеві функції називають монотонними?

22.   Наведіть приклади булевих функцій, які є монотонними.

23.   Які властивості повинні мати булеві функції, щоб складати ФПСБФ?

24.   Які є відмінності між ДДНФ та ДКНФ логічних функцій?

25.   Що є спільного між властивістю двоїстості та самодвоїстості логічних функцій?

26.   Наведіть формулювання теореми про функціональну повноту.

  Зміст