1.4     Вправи для самостійної роботи. Використання середовища Microsoft Excel

Вправа 1. Скласти таблицю істинності таких логічних функцій (Блок А).

Вправа 2. Скласти таблицю істинності таких логічних функцій (Блок Б) та з’ясувати, які з заданих логічних функцій є функціями - тавтологіями або функціями - суперечностями.

Приклад виконання завдання 1.

Задана функція . Таблиця 1.32 є таблицею істинності для заданої логічної функції.

Таблиця 1.32

0

0

0

істина

хибність

хибність

істина

істина

0

0

1

істина

хибність

хибність

істина

істина

0

1

0

істина

істина

хибність

істина

істина

0

1

1

істина

істина

істина

хибність

істина

1

0

0

хибність

хибність

хибність

істина

істина

1

0

1

хибність

хибність

хибність

істина

істина

1

1

0

хибність

хибність

хибність

істина

істина

1

1

1

хибність

хибність

істина

хибність

хибність

Використання середовища Microsoft Excel для побудови таблиці істинності логічної функції

    
    

Блок А

1. ;

2. ;

3. ;

4. ;

5. ;

6. ;

7. ;

8. ;

9. ;

10. ;

11. ;

12. ;

13. ;

14. ;

15. ;

16. ;

17. ;

18. ;

19. ;

20. ;

21. ;

22. ;

23. ;

24. ;

25. ;

26. ;

27. ;

28. ;

29. ;

30. .

Блок Б

1. ;

2. ;

3. ;

4. ;

5. ;

6. ;

7. ;

8. ;

9. ;

10. ;

11. ;

12. ;

13. ;

14. ;

15. ;

16. ;

17. ;

18. ;

19. ;

20. ;

21. ;

22. ;

23. ;

24. ;

25. ;

26. ;

27. ;

28. ;

29. ;

30. .

     1.5     Контрольні питання

1. Яку функцію називають функцією алгебри логіки?

2. Які значення можуть мати аргументи функцій алгебри логіки?

3. Що називається набором логічної функції?

4. Скільки наборів має будь-яка логічна функція?

5. Яка існує кількість логічних функцій, які мають 2 аргумента?

6. Яка існує кількість логічних функцій, які мають n аргументів?

7. Які є логічні функції від одного аргументу?

8. Які є логічні функції від двох аргументів?

9. Навести таблицю істинності логічної функції “кон’юнкція”.

10. Навести таблицю істинності логічної функції “диз’юнкція”.

11. Навести таблицю істинності логічної функції “сума за модулем 2”.

12. Навести таблицю істинності логічної функції “операція Пірса”.

13. Навести таблицю істинності логічної функції “операція Шеффера”.

14. Які основні властивості логічних функцій?

15. Як виконується закон протиріччя для кон’юнкції та закон виключеного третього для диз’юнкції?

16. Як виконується закон ідемпотентності для кон’юнкції та для диз’юнкції?

17. Як виконується закон подвійного заперечення?

18. Як виконуються закони з константами для кон’юнкції (логічне множення на одиницю, логічне множення на нуль)?

19. Як виконуються закони з константами для диз’юнкції (логічне додавання до одиниці, логічне додавання з нулем)?

20. Як перевірити справедливість формул де Моргана?

21. Які існують способи подання одних логічних функцій через інші?

22. Як подати логічну функцію “сума за модулем 2” за допомогою функцій “кон’юнкція”, “диз’юнкція” та “заперечення ”?

  Зміст