Зміст

ВСТУП
1. РИНОК АВТОСЕРВІСНИХ ПОСЛУГ
1.1 Підсистема торгівлі
1.2 Підсистема забезпечення технічної експлуатації
1.3 Підсистема тюнінга і дообладнання автомобілів
1.4 Підсистема автотуризму
2. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СТРУКТУРА АВТОСЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ
2.1 Класифікація автосервісних підприємств
2.2 Мета і задачі автосервісного підприємства
2.3 Типова структура автосервісного підприємства
2.4 Вимоги до підрозділів автосервісного підприємства
2.5 Організація виконання технічних дій на автосервісних підприємствах
3. КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОСЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ
3.1 Поняття, класифікація та еволюція інформаційних технологій
3.2 Інтегровані інформаційні технології загального призначення
3.3 Технології інтегрованих інформаційних систем загального призначення
3.4 Інформаційні технології в управлінні
3.5 Інформаційна система автосервісних підприємств
3.6 Сучасні інформаційні технології керування діяльністю автосервіс-них підприємств
4. ПІДБІР ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В АВТОСЕРВІСІ
4.1 Витрати на комп’ютеризацію
4.2 Функції служби комп’ютеризації автосервісних підприємств
4.3 Вимоги до комп’ютерної системи
4.4 Особливості обліку сервісних операцій
4.5 Особливості обліку операцій із запасними частинами
4.6 Приклади програмних комплексів для автосервісних підприємств
ЛІТЕРАТУРА
ГЛОСАРІЙ