8.7 Зрушення гірських порід
 
 

 

 

Виймання корисних копалин із надр Землі викликає появу порожнин у товщах гірських порід. Поява вироблених просторів спричинює опускання вищележачих гірських порід. Його називають зрушенням.

На поверхні з'являється мульда зрушення - коритоподібна низина, розміри якої в плані перевищують розміри виробленого простору. Отже, вплив зрушення передається уверх під деяким кутом.

Зрушення гірських порід у більшості випадків не є процесом обвалювання якогось їх об'єму, воно проявляється у вигляді вигину пластів.

Величина осідання земної поверхні в межах мульди зрушення неоднакова. ЇЇ максимальна величина (в центральній частині мульди) досягає на Донбасі при пологому заляганні пластів 50-60% потужності виробленого пласта, а при крутому (кут падіння більше 45°) - 30-50% тієї ж потужності.

Характер зрушення гірських порід визначається:

         - потужністю шару корисних копалин;

         - параметрами простору підземної виробітки;

         - кутом зсуву гірських порід;

         - ступенем заповнення виробітки порожньою породою після завер-шення добування;

         - геологічною структурою порід, що перекривають виробку;

         - швидкістю виїмки і засобами виробництва робіт.

Тривалість процесу зрушення земної поверхні, який проявляється як у вертикальних, так і у горизонтальних деформаціях, залежить головним чином від глибини розробок і може бути від декількох місяців до декількох років.

При проектуванні будинків та споруд у районах гірничих розробок треба ураховувати можливість виникнення значних деформацій цих споруд. Осідання споруд, що знаходяться в центральній частині мульди зрушення, відбувається більш-менш рівномірно. Споруди, що знаходяться в межах зовнішньої частини мульди, зазнають нерівномірних деформацій. При розробці крутопадаючих пластів з'являються досить значні тріщини на земній поверхні, які можуть призвести до повного руйнування споруд.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке інженерно-геологічні процеси? Їхні основні особливості.

2. Які фактори викликають ущільнення ґрунтів внаслідок збільшення тиску? Як проходить ущільнення?

3. Що розуміють під просідаючими ґрунтами? Які ґрунти до них відносяться?

4. Де в Україні розповсюджені просідаючі ґрунти?

5. Назвіть основні характеристики просадковості ґрунтів. Їхня фізична суть, способи визначення.

6. Причини просадковості лесових ґрунтів. Фактори, які спричиняють виникнення просідання.

7. Види замочування просідаючих ґрунтів і можливі форми зволоженої зони.

8. Що таке явище набухання? У яких ґрунтах воно виникає?

9. Характеристики набухання та зсідання глинистих ґрунтів.

10. Що таке суфозія? Її види.

11. Яку роботу виконує механічна суфозія? Заходи боротьби з нею.

12. Будівництво на закарстованих територіях. Як воно залежить від ступеня розчинності гірських порід?

1З. Що таке пливуни? У чому полягає небезпека зустрічі з пливунами при будівництві?

14. В яких ґрунтах виникає морозне здимання? Як залежить глибина закладання фундаментів від цього явища?

15. Які основні умови, причини та фактори виникнення і розвитку зсувів різних типів?

16. Опишіть основні заходи та засоби, які застосовуються для стабілізації схилів при дії різних факторів сповзання.

17. Основні типи зсувів і форми рельєфу зсувних схилів.

18. Що таке зрушення гірських порід?