8.4.3 Карст
 
 

 

 

Геологічні явища, пов'язані з частковим розчиненням та розмивом водою гірських порід і утворенням у них крупних ходів та порожнин, називають карстовими або карстом.

Карст займає більше 50 млн. км2 поверхні Землі. Уперше карстові процеси детально були вивчені на узбережжі Адріатичного моря на плато Карст поблизу м. Трієста, звідки й одержали свою назву.

Інтенсивному карстуванню підпадають карбонати (вапняки, крейда, доломіти), сульфати (гіпси, ангідрити), галоїди (кам'яна сіль).

Для карста недостатньо наявності розчинних порід. Необхідна умова розвитку карста - переміщення води та інтенсивна тріщинуватість. При наявності у вапняках великої кількості глинистих частинок карстоутворення затухає, тому що глина, що накопичується при розчиненні карбонатних порід, тампонує тріщини і робить породи водонепроникними.

Розчинення гірських порід може відбуватись як на поверхні, так і на глибині. Виникають характерні форми поверхні карстового рельєфа - борозни, гребені, вирви і т.і. Виникнення порожнин приводить до провалів вищележачих порід.

Вся система підземних форм карста розвивається до базиса ерозії місцевої гідрографічної мережі. Опускання базиса ерозії викликає зниження рівня карстових вод і розвиток нової мережі порожнин відповідно до нового базиса ерозії.

Вилужування водою карбонатних порід проходить з часом відносно слабо і повільно. Тому при оцінці таких порід доводиться ураховувати уже існуючий в них карст. У гіпсі та кам'яній солі розчинення проходить швидко і карст може різко прогресувати (на протязі терміну служби споруди).

Заходи щодо запобігання розвитку карста.

1. Для недопущення попадання в карстуючі гірські породи талих та дощових вод:

- планування території (забезпечення стоку води);

- спорудження зливової каналізації;

- покриття оголених поверхонь жирною глиною, цементним розчином, асфальтування та ін.;

- улаштування дренажних мереж.

2. Зміцнення карстуючих порід нагнітанням у тріщини рідкого скла, глинистих та цементних розчинів, гарячого бітуму.