3.8 Гірські породи в будівництві
 
 

 

 

Монолітні магматичні та метаморфічні породи, монолітні та крупно-уламкові осадові породи є надійними основами фундаментів споруд, оскільки мають жорсткі зв'язки, велику міцність та несучу здатність. Але в більшості випадків будівельної практики як основи використовуються піщані та глинисті породи з-за їх широкого розповсюдження.

Майже всі будівельні матеріали в тій чи іншій мірі виготовляються з гірських порід. При цьому застосовуються вони як конструктивні матеріали, наповнювачі бетонів та для виготовлення в’яжучих. Область застосування найбільш розповсюджених гірських порід наведено у табл. 3.3.