3.6.1 Уламкові гірські породи
 
 

 

  

Уламкові гірські породи утворились за рахунок механічного руйнування (вивітрювання) материнських порід з залишенням продуктів руйнування на місці або їх перенесенням під впливом гравітації, води та вітру.

 

 

 

 

Рисунок 3.3 - Форми залягання осадових гірських порід:

1 – рослинний шар; 2 – глина; 3 – піщаник; 4 – вугілля; 5 – вапняк

 

 

Для уламкових гірських порід основними структурними ознаками, які визначають їх властивості, назву і місце у класифікації, є розмір уламків (зерен), форма поверхні уламків (загострені чи обкатані) та вид зв'язку між уламками (сипучі, зцементовані, зв'язні).

За величиною уламків (зерен) виділяють такі різновиди порід: великоуламкові або псаміти (грецьк. – камінець); середньоуламкові або псефіти (грецьк. – пісок); дрібноуламкові або алевріти (грецьк. - борошно); тонкоуламкові або пеліти (грецьк. - глина). Зцементовані алевріти називають алевролітами, глини – аргілітами (лат. “аргі”- глина).

Характерною структурною ознакою є форма поверхні уламків, яка визначає назву гірської породи і допомагає з'ясувати її генезис. Уламки можуть бути обкатаними (галька, гравій) та загостреними (кутастими), наприклад, щебінь, жорства.

Для зцементованих уламкових порід характерні такі цементи: базальний (основний), контактовий, поровий та ін.

Базальний - цe такий тип цементу, при якому уламки (зерна) гірських порід ніби розсіяні у "розчині” цементу. Гірські породи з таким типом цементу мають велику механічну міцність.

Контактовий або цемент стикання - це такий тип цементації, при якій уламки гірських порід зцементовані тільки по контактах стикання. Такі гірські породи мають невелику механічну міцність.

При поровому цементі заповнюються зв'язуючою речовиною пори (порожнини) між уламками (зернами) повністю або частково. Міцність порід при цьому буває досить різноманітною.

Структура уламкових гірських порід обумовлюється розмірами уламків: від великоуламкової (більше 2 мм) до тонкоуламкової (менше 0,005 мм).

Текстура уламкових порід дуже різноманітна. Сипучим породам (піски, галька, щебінь, гравій, жорства) притаманна безладна текстура, оскільки розташування їх складових частин не підкоряється будь-якій закономірності. Для зв'язних (глинистих порід) характерна землиста, крихкотіла текстура. Зцементовані зв'язні породи - алевроліти (піщані сланці), аргіліти (глинисті сланці) та ін. мають сланцеву текстуру.

Для зцементованих великоуламкових та середньоуламкових порід (конгломерат, брекчія, гравеліт, піщаник) характерна щільна монолітна текстура.

Класифікація уламкових гірських порід, включаючи і глинисті, наведена в табл. 3.1., а опис в табл. 3.2.

 

Таблиця 3.1 - Класифікація уламкових та глинистих порід

Структура та клас порід

Незцементовані

Розмір зерен (уламків), мм

Зцементовані

Незв’язні

Зв’язні

Загострені, кутасті

Обкатані

Загострені, кутасті

Обкатані

Велико-уламкові

Глиби

Щебінь:

крупний середній дрібний

Жорства:

крупна

середня

дрібна

Валуни

Галька:

крупна

середня

дрібна

Гравій:

крупний

середній

дрібний

 

>100

 

100-60

60-40

40-20

 

20-10

10-4

4-2

Брекчія крупна

 

Брекчія

середня

 

 

Брекчія дрібна

Конгло валун

 

Конгло-мерат

 

 

 

Гравел

Середньо-уламкові

Пісок:

гравелистий крупнозернистий середньозернистий дрібнозернистий

пилуватий

 

 

2-1

1-0,5

0,5-0,25

0,25-0,1

0,1-0,05

 

 

 

Піщаники

Дрібно-уламкові

-

-

Супісок

(лес)

0,05-0,005

Алевроліт

Тонко-уламкові

-

-

Глини

<0.005

Глинистий сланцевий

 (аргіліт)

Змішані

-

-

Суглинок

 

Піщано-глинистий сланець

Таблиця 3.2 - Опис уламкових та глинистих порід                    

Структура, текстура, розмір уламків

Склад уламків, мінеральний склад

Діагностичні ознаки

Гірська порода

Крихка, зв’язна

Зцемен-тована, літифікована

Великоуламкова

Текстура для незцементованих безладна, для зцементованих масивна

2-100 мм і більше

Уламки однієї або декількох порід особливо граніту, вапняку, кварциту

Уламки обкатані, напівобкатані Цемент вапняковий, кремнистий, глинистий - для зцементованих уламків

Галька Гравій

Конгло-мерат Гравеліт

 

 

Уламки необкатані, для зцементованих уламків цемент такий же

Щебінь Жорства

Брекчія Брекчія

Середньоуламкова Текстура аналогічна вищеописаній

0,05-2 мм

Уламки переважно кварцу, польових шпатів та інших мінералів

Ступінь обкатаності різна. Цемент вапняковий, глинистий, кремнистий - для зцементваних зерен

Пісок

Піщаник

Дрібноуламкова Текстура землиста крихка;

для зцементованих - масивна

Глинисті мінерали, глинозем, кварц, халцедон, гідроокиси заліза та інші

Легко розтирається поміж пальцями, помітні піщинки

Супісок

Алевро-літ

 

Сірувато-жовтий, палевий, макропористий легкий

Лес

Тонкоуламкова структура

Текстура землиста крихка;

для зцементованих - масивна

 

Полірується нігтем, в вологому стані пластична.

Жирна на дотик

Глина

Глинистий сланець /аргіліт/

Змішана структура та текстура аналогічні попереднім

 

Нігтем не полірується. В вологому стані пластичний

Суглинок

Піщано-глинистий сланець