3.4 Опис та визначення магматичних гірських порід
 
 

 

 

Гірські породи, характеристики яких наводяться нижче, систематизовані за хімічним складом у залежності від вмісту кремнезему. У свою чергу кожна із таких груп гірських порід розподілена за їх походженням. Це відповідає навчальним цілям і допомагає швидко орієнтуватися при визначенні тієї чи іншої гірської породи.

Визначення гірської породи треба починати з визначення кольору та його відтінків, що вказує на належність до того чи іншого типу в хімічній класифікації. Потім за структурою та текстурою визначають походження (умови затвердіння магми) та головні породоутворюючі мінерали. За цими ознаками і визначають назву гірської породи.