2.3.3 Мінерали з твердістю більше 5 (дряпають скло)
 
 

  

Світлі зі спайністю

Ортоклаз. KAlSi3O8 - алюмосилікат калію, калійово-натрійовий польовий шпат. Назва походить від грецького "ортоклаз" (що прямо розколюється). Суцільні кристалічні маси. Форма кристалів призматична, товстопластинчаста, при розколюванні утворює прямокутні форми. Сингонія моноклинна. Твердість 6 - 6,5, щільність 2,5. Спайність досконала в двох напрямках під прямим кутом. Блиск скляний, перламутровий. Колір блакитно-сірий, світло-рожевий, бурий, м'ясо-червоний, зелений. Риска біла. Злом ступінчастий.

Мікроклин (по - грецькому - відхилений, оскільки кут між площинами спайності менший від прямого на 20 хвилин). Склад такий же, як в ортоклаза. Часто за зовнішнім виглядом не відрізняється від нього. Сингонія триклинна. Природні зростки мінералу з кварцем утворюють "письмовий граніт", або "єврейський камінь".

Блакитно-зелений різновид мікроклину називають амазонітом. Застосовується як декоративний матеріал.

Плагіоклази (з грецької - косо розколюються). Натрійово-кальційові польові шпати. Сюди входять альбіт, анортіт, лабрадор та ін.

Альбіт (від лат. "альбус" – білий). NaAlSi3О8 - натрійовий плагіоклаз. Пластинчасто-призматичні цукроподібні кристали, друзи. Сингонія триклинна. Твердість 6, щільність 2,6. Колір білий, сірувато-білий, риска біла. Блиск скляний. Спайність досконала, кут між площинами спайності 86°24'. Розрізняють такі різновиди: місячний камінь (адуляр) з ніжно-блакитним відливом, сонячний камінь (авантюрин) - кристали з іскристо-золотистим відливом.

Примітка. Назва “польові шпати”, ймовірно, пішла від того, що ці мінерали мають широке розповсюдження в земній корі, тобто зустрічаються майже на кожному полі.

 

Світлі без спайності

Кварц. SiO2 - діоксид кремнію, кремнезем - найбільш розповсюджений мінерал у літосфері - 12,5%. Суцільні щільні маси, інколи зернисті, окремі кристали, друзи. Розміри кристалів дуже різноманітні. Мають вигляд шестигранних призм, тригональної діпіраміди. Твердість 1, щільність 2,6. Спайність відсутня,  злом раковнистий, нерівний. Сингонія тригональна. Блиск скляний, дзеркальний, матовий. Без кольору, забарвлення обумовлене наявністю домішок - від молочно-білого до чорного кольору.

У залежності від кольору, прозорості численні різновиди кварцу мають особливі назви: гірський кришталь - безкольорові водяно-прозорі кристали; аметист - фіолетовий кварц; раухтопаз - димчасті, прозорі різновиди, забарвлені у буровато-сірі тони; моріон - кристали чорного кольору.

Кварц - важлива сировина для скляної та керамічної промисловості, використовується для генерації ультразвуку, а також у радіопередавачах і годинниках. Входить до складу багатьох гірських порід: магматичних, осадових, метаморфічних.

Халцедон. Потайнокристалічний різновид кварцу. Суцільні маси, натічні утворення. Спайність відсутня. Твердість 7, щільність 2,6. Злом раковнистий, нерівний. Просвічується на краях. Колір білий, блакитний, жовтуватий, коричневий. Блиск восковий, матовий.

Відомі такі різновиди халцедону: сердолік - оранжево - червоного кольору; агат - агрегат халцедону смугастої будови (смуги різнокольорові); хризопраз - яблучно-зеленого кольору завдяки домішкам нікелю; яшма - щільний потайнокристалічний різновид халцедону з яскравим забарвленням і концентричними смугами.

Халцедон та його різновиди використовуються в більшості як декоративне каміння.

Опал. SiO2·nH2O. Аморфний різновид кремнезему, натічні маси, конкреції. Твердість 5,5  - 6,5. Спайність відсутня, злом раковнистий. Блиск скляний, восковий, матовий. Колір білий, жовтий, бурий, блакитний. Щільність 1,9 - 2,3.

Пірит (від грецького "пірос" – вогонь). FeS2 - сульфід заліза. Утворює кристали кубічної форми (кубічна сингонія) з характерним штрихуванням на гранях паралельно ребрам. Розміри кристалів різноманітні, найбільш розповсюджені форми: куб, октаедр, пентагондодекаедр, нерідко зустрічаються зростки кристалів різної величини. В осадових гірських породах - променисті конкреції. Твердість 6 - 6,5, щільність 5,0 - 5,2. Колір латунно-жовтий, світло-жовтий, риска зеленувато- або буровато-чорна. Сильний металевий блиск. Спайність відсутня. Злом раковнистий, нерівний. Агрегати, які в давнину завдяки своєму кольору приймались за золото, одержали назву "золото дурнів" (англ. "фулс голд"). Основна сировина для одержання сірчаної кислоти.

 

Темні зі спайністю

Лабрадор Na[AlSi3O8] Ca[Al2Si2O8]- польовий шпат, кальційово-натрійовий плагіоклаз. Назва за півостровом в Північній Америці.

Суцільні зернисті маси з дрібно- та крупнопластинчастих кристалів. Спайність досконала. Сингонія триклинна. Твердість 6 - 6,5, щільність 2,6-2,7. Колір темний, інколи димчасто-сірий або сірувато-чорний. Блиск скляний до перламутрового.

Відрізняється чудовою грою кольорів (іризацією) на площинах спайності або на полірованій поверхні в синювато-фіолетово-зелених тонах. Чудовий оздоблювальний матеріал.

Авгіт. Сa(Mg,Fe)[(SiAl)2O6] - силікат кальцію, магнію та заліза. Короткостовпчасті, бочкоподібні, призматичні кристали. Суцільні зернисті маси. Сингонія моноклинна. Твердість 5,5 - 6, щільність 3,3 - 3,6. Спайність досконала. Колір від темно-зеленого до буровато-чорного, риска зеленувато-сіра. Блиск скляний, кристали мають блискучі грані (назва походить від грецького "ауге" – блиск). Злом нерівний до раковистого. Розповсюджений мінерал магматичних порід основного (лужного) складу.

Рогова обманка. CаNa2 (Mg,Fe,Al)[(SiAl)4O11](OH)2 - складний алюмосилікат кальцію, магнію та заліза. Довгопризматичні та голкуваті кристали, сингонія моноклінна. Твердість 5,5 - 6, щільність 3,1 - 3,3. Спайність досконала в двох напрямках. Колір темно-зелений, чорний, бурий. Риска зеленувато-бура, бура. Блиск скляний з роговим відливом (звідки і назва), на площинах спайності – шовковистий. Злом занозливий. Породоутворюючий мінерал основних порід.

 

Темні без спайності

Магнетит. Fe3O4 - оксид заліза (магнітний залізняк). Зернисті дрібнокристалічні маси, кристали у вигляді октаедрів, друзи в порожнечах. Твердість 5,5 - 6,0. Сингонія кубічна, злом нерівний. Колір залізо-чорний, риска чорна. Блиск металевий, матовий. Особлива властивість - магнітний, щільність 5,0 - 5,3. Важлива сировина для виплавки чавуну та сталі (заліза близько 60%).

Гематит. Fe2О3 - оксид заліза (червоний залізняк, від грецького "гаматікос” - кривавий, звідки і українська назва –“кривавик"). Землисті, шкаралупуваті, лускуваті агрегати. Інколи утворюють чудові кристали - ромбоедри. Сингонія тригональна. Твердість 5 - 6, щільність 5,0 - 5,3. Колір стально-чорний зі строкатими відтінками, риска вишнево-червона. Злом раковнистий. Важлива залізна руда (вміст заліза від 50 до 65%).

Лімоніт. Fe2О32O - гідроокисел заліза (бурий залізняк). Назва походить від грецького "лимон" - луг (маються на увазі болотні та лугові руди заліза). Суцільні, пористі, нiздрюваті землисті маси. Часто утворюють жеоди - натічні форми. Щільні різновиди - кристалічні, землисті - аморфні. Твердість мінлива – від І до 5,5, щільність 2,7 - 4,3. Колір бурий, охряно-жовтий. Риска жовто-бура до червоної, блиск матовий, злом раковнистий.

Зустрічається у декількох різновидах: бура скляна голова - сферична натічна форма з гладенького блискучою поверхнею темно-бурого або чорного кольору; оолітовий бурий залізняк - щільні суцільні маси темно-бурого або жовто-бурого кольору, які складаються із скупчень дрібних кульок; бурий залізняк - землисті крихкі та щільні агрегати охряно-жовтого та чорного кольорів. Руда на залізо (вміст заліза 34 – 42%).

Олівін. (Mg,Fe)2SiO4 - силікат магнію та заліза. Суцільні дрібнозернисті маси, окремі кристали та зерна, включені в породу. Сингонія ромбічна. Твердість 6,5 - 7, щільність 3,3 - 4,1. Колір оливково-зелений (звідки і назва) до темно-зеленого. Спайність відсутня або недосконала. Блиск скляний, злом раковнистий. Важливий породоутворюючий мінерал основних та ультраосновних порід. Відомий прозорий золотистий різновид олівіну - хризоліт (від грецького “хризос” – золото) - коштовний камінь.

Нефелін. Na[AlSiO4]. Назва походить від грецького слова “нефелі” - хмара. При розчиненні у концентрованих кислотах утворює хмароподібний кремнезем. Зернисті, коротко призматичні кристали  барилоподібні, які вкраплені в породи. Сингонія гексагональна. Твердість 5 - 6, щільність 2,6. Спайність відсутня або недосконала. Колір темно-сірий, жовтуватий з червонуватим відтінком. Блиск жирний, на гранях - скляний, злом плоско-раковнистий.

Нефелін - алюмінієва руда, породоутворюючий мінерал основних і ультраосновних порід.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Визначте поняття "мінерал", "кристал". Укажіть форми знаходження мінералів в природі.

2. Відберіть в запропонованій колекції мінерали з дуже досконалою, недосконалою спайністю та без спайності.

3. Назвіть мінерали-еталони в шкалі твердості. Як визначається твердість мінералів в польових умовах?

4. Що таке блиск мінералів і які його різновиди?

5. Що таке злом мінералу і які його різновиди?

6. Які ви знаєте специфічні властивості окремих мінералів?

7. Як використовуються мінерали в народному господарстві, в т.ч. в будівництві?