14.6    Порядок форм рельєфу
 
 

 

 

 

 

Розрізняють рельєф різних порядків у залежності від величини форм і сил, які його сформували: найдрібніший, дуже дрібний, дрібний, середній, крупний, найкрупніший, найвеликий.

Найдрібніший – нанорельєф - немає суттєвого впливу на народне господарство. Розміри – декілька сантиметрів (борозни, брижі і т. д.).

Дуже дрібний з висотою 1 – 2 м – це ритвини, дрібні промоїни. Треба ураховувати при плануванні території.

Дрібний – мікрорельєф – площа до сотень квадратних метрів, висота до декількох метрів (карстові лійки, "степні блюдца" та ін.), відображується на картах з масштабом 1:10000 і 1:5000. Ураховується при будівництві окремих будівель і споруд.

Середні форми рельєфу - мезорельєф – вимірюються за пртяжністю тисячами кілометрів при глибині розчленування до 200 м. Це пагорби, бугри, гребені, гряди невисоких узвиш, неглибокі яри, балки. Вони зображуються на картах з масштабом 1:50000 і дозволяють дати оцінку геологічних умов селищ і мікрорайонів.

Крупні форми рельєфу - макрорельєф – характеризуються площею у сотні і тисячі квадратних кілометрів і розчленуванням по глибині 200 – 2000 м. Зображуються на картах з масштабом 1:100000 і 1:1000000. Це гірські хребти, гори, гірські масиви – позитивні форми рельєфу, великі долини, западини – негативні форми рельєфу.

Найкрупніші форми рельєфу - мегарельєф – гігантські площі у сотні тисяч квадратних кілометрів з різницею у відмітках між позитивною і негативною формами рельєфу від 500 до 4000 м (гірськи системи, рівнинні країни).

Найвеликі - планетарні – з площею у мільйони квадратних кілометрів. Різниця між позитивною і негативною формами рельєфу від 2500 до 6500 м.  Позитивні – материки, негативні – западини.