14.3 Походження форм рельєфу  
 
 

 

 

Зовнішні ознаки рельєфу, що характеризують форму схилів, їх сполучення, протяжність і орієнтація важливіших орографічних одиниць, а також кількісні характеристики рельєфу (морфометрія), не завжди можуть служити надійною основою для його комплексної оцінки, оскільки нерідко форми з однаковими зовнішніми рисами мають різне походження і развиваються по-різному. При аналізі рельєфу відрізняють ендогенні рельєфоутворюючі фактори (переважно тектонічні рухи і вулканічна діяльність), і екзогенні (текуча вода, льодовики, вітер, прибій хвиль на берегах морів і озер, вивітрювання та ін.). Під впливом сили тяжіння на поверхні Земли протікають гравитаційні процеси (зсуви, гірські обвали та ін.). Немалу роль в формуванні рельєфу відіграє також діяльність людини.

Комплекси елементарних форм, близьких за зовнішнім виглядом і походженням, називаються генетичними типами рельефу.

Форми рельєфу, в утворенні яких головна роль належить ендогенним процессам, відносяться до морфоструктур. В морфоструктурах чітко відображуються геологічні структури земной коры. Так, платформенним геологічним структурам з горизонтальним заляганням шарів в рельєфі відповідають головним чином рівнинні області, а складчастим структурам - гірські масиви. Більш дрібні форми рельєфу, що мають переважно екзогенне походженняічкові долини, яри, бархани, моренні гряди та ін.), виділяються як морфоскульптури.

Області тектонічного підняття і опускання зазнають протилежні за морфологічною направленістю впливи з боку зовнішніх процесів: підвищені і такі, що підіймаються, ділянки земної кори розчленовуються, зрізаються зверху і з боків, тобто піддаються денудації і ерозії, а понижені і такі, що опускаються, заполнюються продуктами руйнування і зносу, тобто є областями акумуляції.

Форми рельєфу за походженням можна розділити на тектонічні, ерозійні і акумулятивні.

Тектонічні форми утворилися внаслідок ендогенних процесів і мають великі розміри, утворюючи основний вигляд рельєфу (гірські хребти, рівнини тощо). Ці форми рельєфу розрізняють за тектонічними циклами (Байкальський, Каледонський, Герцинський, Альпійський).

Ерозійні форми рельєфу (ерозіо – розмиваю) пов’язані з руйнівною роботою текучих вод (атмосферних, річкових, підземних). До них відносяться ущелини, річкові долини, балки, яри, тощо.

Акумулятивні форми рельєфу утворюються внаслідок накопичення продуктів вивітрювання. Це річкові тераси, дюни, бархани і т.п.