14 ОСНОВИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 
 
 
  14.1 Поняття про геоморфологію та її значення
 
 

 

 

 

Геоморфологія – наука про рельєф земної поверхні, його походження і розвиток. Рельєф (фр. relief, від лат. relevo — піднимаю) є сукупністю нерівностей суші, дна океанів і морів, різнорідних за обрисом, розмірами та походженням, віком і історією розвитку. Рельєф утворюється в результаті тривалої одночасної дії на земну поверхню ендогенних та екзогенних процесів. Рельєф складається з сукупності усіх форм земної поверхні: узвиш, рівнин та заглиблень. Він відіграє надзвичайну роль на Землі у перерозподілі тепла і вологи, підземних і поверхневих вод, накопиченні відкладів і т. д.

Для такої крупної за площею країни як Україна, рельєф має важливу роль при визначенні особливостей формування і розміщення корисних копалин, використання окремих територій для сільськогосподарського і промислового виробництва, транспорту, будівництва населених пунктів і проведення природоохоронних заходів.

Для рельєфу України характерні переважно рівнинні території з невеликими висотами, на котрі припадає майже 90% площі країни. Близько 70% рівнинної частини складають низовини (найбільші – Поліська, Придніпровська, Причорноморська і Закарпатська) і близько 30% – височини (Подільська, Волинська, Донецька, Приазовська та ін.). Середня висота рівнинної частини складає близько 170 м. Середньовисокі гори Українських Карпат (декотрі вершини досягають 1700-2000 м и вище) і Крима (1500 м і більше) складають близько 5% території України.

Роль рельєфу у будівництві промислових, цивільних будівель і споруд дуже велика. Він впливає на розміщення і характер будівель і споруд, що проектуються, трасування автодоріг і залізниць, прокладку зрошувальних і судноплавних каналів. При інженерно-геологічному картуванні рельєф визначає виділення інженерно-геологічних областей, а в межах більш крупних одиниць – регіонів.

Для оцінки ділянки будівництва комплексно проводять вишукування: основні (інженерногеологічні, інженерногеодезичні, гідрогеологічні), гідрометеорологічні, климатологічні тощо. Інженерногеодезичні вишукування дозволяють одержати інформацію про рельєф місцевості і служать основою не тільки для проектування, але і для проведення інших видів вишукувань та обстежень.

За допомогою плана организації рельєфу розв’язуються задачі з перетворення рельєфу даної території для пристосування його до забудови, благоустрою та інженерно – транспортних потреб. Организація рельєфу забезпечує висотне рішення площ, вулиць, проїздів; розміщення будівель, споруд і підземних комунікацій; можливість стоку зливових вод і каналізації.