12.2.1 Господарсько-питна вода 
 
 

 

Вимоги диктуються турботою про охорону здоров’я людей і обмежуються нормативними документами (ГОСТ 2874-82), згідно до яких установлюються такі значення: запах і присмак при температурі 20°С повинні бути не більше 2 балів; кольоровість за платиново-кобальтовою шкалою повинна бути не більше 20°; мутність - не більше 1,5 мг/л; вміст заліза - не більше 0,3 мг/л; марганцю - не більше 0,1 мг/л; вміст фтору – 0,7-1,5 мг/л. Загальна жорсткість води повинна бути не більше 7 мг-екв/л. У виключних випадках, за погодженням з органами Державного санітарного нагляду, допускається використання води із жорсткістю до 10 мг-екв/л. У воді допускається вміст: свинцю – не більше 0,03 мг/л, відповідно миш’яку – 0,05, міді – 1, цинку – 5, поліакріламіду – 2, нітратів – 45, залишкового алюмінію – 0,5 мг/л.

Всього для господарсько – питної води господарсько – питного призначення встановлені ГДК (гранично допустимимі концентрації) для 640 речовин.

Загальне число бактерій при посіві 1 мл нерозбавленої води, яке визначається числом колоній, 24-годинного вирощування при температурі 37°С повинно бути не більше 100, а число кишкових паличок у 1 л води не більше 3 (колі-титр не менше 300). Активна реакція рН при освітленні і пом’якшенні води повинна бути не менша 6,0 і не більше 9,0. При хлоруванні води повинні бути відсутніми хлорфенольні запахи. Оптимальна температура господарсько-питної води 7-10°С. Гранично допустима температура води 35°С.

Для питного водопостачання повинно бути вибране таке джерело, у воді якого сухий залишок не перевищує 1000 мг/л, причому вміст у воді сульфатів повинен бути не більше 500 мг/л і хлоридів не більше 350 мг/л. При відсутності такого джерела необхідно опріснення води. У виключних випадках з дозволу Державного санітарного нагляду допускається використання води із сухим залишком до 1500 мг/л.