10.6      Інженерно-геологічна експертиза
 
 

 

 

 

У процесі зведення та експлуатації споруд часом виникають деформації (тріщини в стінах, перекоси та ін.), що утруднює нормальну експлуатацію, а інколи ставить під загрозу стійкість споруд.

У багатьох випадках виникнення таких деформацій пов'язане з нерівномірним осаданням фундаментів.

Нерівномірне осідання споруд може бути наслідком як неоднорідності геологічної будови основи, не виявленої під час вишукувань і не урахованої при будівництві, так і місцевих змін стану порід. Ці зміни можуть бути результатом інженерно-геологічних процесів, розглянутих вище.

Природно, що проведення заходів щодо забезпечення нормальних умов експлуатації деформованих будинків та споруд неможливе без виявлення причин деформації. Це завдання вирішується інженерно-геологічною експертизою.

Інженерно-геологічну експертизу проводять також у зв’язку з реконструкцією будівель і споруд. При реконструкції експертиза виявляє можливості збільшення навантажень при надбудові або збільшенні ваги обладнання, кранів та ін.

Інженерно-геологічна експертиза починається з огляду деформованої споруди, потім виявляються особливості природних умов та умов експлуатації, з якими пов'язана поява деформацій споруди. Якщо будівля знаходиться на схилі або в безпосередній близькості до нього, то уважно оглядають прилеглу до нього територію. Наявність свіжих тріщин у верхній частині схилу та поява валів у нижній частині схилу розглядаються як показник впливу зсувних процесів.

Якщо у даній місцевості добувають корисні копалини, треба перевірити, чи не обумовлені деформації зрушенням гірських порід у виробках. Опускання поверхні може бути пов’язане і з зменшенням напору води та нафти, що добуваються із земних надр.

У районах, прилеглих до недавно зведених водосховищ, треба звернути увагу на те, у якій мірі відбувся підйом рівня ґрунтових вод та оцінити його можливий вплив на стійкість ґрунтів основ споруд. Підйом рівня ґрунтових вод виникає і з інших причин, наприклад, екранування поверхні, витоку з мереж міст. У будь-якому разі підйом рівня ґрунтових вод повинен бути виявленим.

Після огляду споруди, а при необхідності і прилеглої території, аналізуються матеріали, що характеризують геологічну будову та гідрогеологічні умови будівельного майданчика за даними вишукувань, що передували будівництву