10.1 Мета та задачі вишукувань
 
 

 

 

Інженерно-геологічні вишукування – складова частина комплексу робіт, які необхідні для забезпечення будівельного проектування вихідними даними про природні умови району (ділянки) будівництва. Вони проводяться з метою:

- оцінки інженерно-геологічних та гідрогеологічних умов будівництва і експлуатації будинків та споруд;

- прогнозу можливих інженерно-геологічних процесів та явищ, які можуть виникнути під час будівництва або експлуатації будинків та споруд (карст, зсуви, селі та ін.);

- вибору необхідних заходів для захисту споруд від несприятливих процесів (з урахуванням раціонального використання геологічного середовища і охорони природи);

- вибору ділянки будівництва будинків та споруд і ґрунтів основ;

- розрахунку і прогнозу осідань будинків та споруд, зміни рельєфу поверхні та режиму ґрунтових вод.

Загальні положення проведення вишукувань регламентуються нормативними документами. Проводяться вони, як правило, територіальними вишукувальними організаціями (ДІІНТВИШ - державний інститут інженерно-технічних вишукувань), а також спеціалізованими вишукувальними та проектно-вишукувальними організаціями. Допускається виконання вишукувань проектними організаціями, яким надано таке право.

Планування та виконання вишукувань здійснюється на основі технічного завдання, яке складається проектною організацією - замовником. Технічне завдання на виконання інженерно-геологічних вишукувань для будівництва повинно містити:

-     найменування об'єкта;

-     дані по місце розташування та межі ділянки будівництва;

-     цілі та види вишукувань;

-     вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення) або вид робіт на існуючому об'єкті (консервація, ліквідація тощо);

-     інформацію про стадійність проектування і будівництва;

-     характеристику проектованих об'єктів: дані про конструктивні рішення надземної частини, типи фундаментів, глибини їх закладання, орієнтовні навантаження на основи;

-     відомості про необхідні заходи інженерного захисту об'єктів і території;

-     відомості про раніше виконані інженерні вишукування та дослідження на території проектованого будівництва;

-     відомості про необхідність проведення вишукувань у процесі будівництва;

-     додаткові вимоги, обумовлені галузевою специфікою проектованого об'єкта.

До технічного завдання додаються ситуаційні плани із зазначенням розташування ділянок (майданчиків) будівництва, відомості про комунікації.

Технічне завдання є основою для складання вишукувальною організацією програми вишукувань, в якій обґрунтовуються етапи, склад, обсяги, методи, послідовність виконання робіт і на цій підставі складається проектно-кошторисна документація. Програму виконання інженерно-геологічних вишукувань складають на основі відповідного технічного завдання, оцінки категорії складності інженерно-геологічних умов, складності геотехнічного будівництва, ступеня вивченості ділянки (території) і порядку розроблення проектної документації.

У випадку, коли будівництво передбачають на достатньо вивченій території чи планують будівництво будівель і споруд II й III рівнів відповідальності (див. ГОСТ 27751), замість програми робіт допускається складати технічний припис.