Тема 7. Працевлаштування


7.1 Особисте резюме

Проблема працевлаштування (особливо в сучасних вітчизняних економічних реаліях) є надзвичайно гострою. Важливим аспектом успішного працевлаштування можуть бути: якість поданого роботодавцю особистого резюме  або CV (curriculum vitae – шлях життя) та уміння проводити співбесіду (давати інтерв’ю).

Резюме являє собою перший і дуже важливий етап працевлаштування. Якість підготовленого резюме може вирішити подальшу логіку комунікації роботодавця з претендентом: 1) відмовити в співбесіді; 2) призначити співбесіду; 3) прийняти на роботу без процедури співбесіди.

Єдиного стандарту  написання резюме не існує. Але в любому резюме повинні бути базові розділи: об’єктивні дані, пропозиція, досягнення, освіта, досвід роботи, особистісні якості, рекомендації (у разі потреби) [18].

Об’єктивні дані (personal). Резюме розпочинається з набору великим шрифтом ПІП, які розміщуються по центру. Далі вказуються особисті дані претендента: дата народження (вказується повністю); поштова адреса; телефон з приміткою “робочий”,  “домашній”, “мобільний” з вказанням коду країни та міста; електронна адреса; факс та ін. У разі потреби вказують сімейний стан (одружений / неодружений).

Пропозиція (objective). Розміщується інформація про те, в ролі кого претендент хоче співробітничати з роботодавцем. Назва спеціальності повинна бути сформульована чітко. При цьому потрібно звернути увагу на те, що закордонні компанії віддають перевагу спеціалістам вузького профілю, вважаючи універсальність ознакою дилетантизму.

Досягнення (achievement). Обґрунтовується особиста професійність в певній галузі. Коротко повідомляються дані про освіту, досвід роботи, уміння працювати на певному обладнанні та ін.

Освіта (education). Перераховуються навчальні заклади та курси з точним вказанням періоду навчання (місяць, рік вступу та закінчення) і отриманої кваліфікації (атестат, диплом, сертифікат). При цьому потрібно дотримуватися зворотної хронологічної послідовності та керуватися принципом значимості. Чим більше часу пройшло з часу закінчення навчального закладу, тим менше місця повинен займати цей розділ в резюме.

Досвід роботи (workexperience). Головний блок в резюме. Вказується (в зворотному хронологічному порядку) період вступу та звільнення; назва організації; назва посади; коротко описати коло обов’язків та професійні досягнення. Потрібно зазначити, що інтерес роботодавця концентрується на останніх місцях та періоді праці.

Особистісні якості (personalfeatures). Розміщується інформація про особисті властивості характеру претендента: працелюбство, комунікабельність, пунктуальність, уміння працювати в команді, захоплення та ін.

Рекомендації (references). Дається інформація про рекомендаційні листи, які ви готові надати.

Зупинимось ще на деяких порадах фахівців, які потрібно враховувати при написанні резюме.

 • Резюме не автобіографія і не витяг з трудової книжки, а Ваш професійний портрет.
 • Резюме повинно бути написане зрозумілою і грамотною мовою.

Висловлюйтеся конкретно: Вислів “Маю значний досвід роботи” мало що говорить про Вас.  Пишіть “Маю семирічний досвід роботи”.

Використовуйте активні, а не пасивні обороти. Наприклад: “Відповідав за...”, а не “Брав участь в...”. Друге не дає чіткої інформації про саме Ваш внесок у виконання тієї чи іншої роботи.

Не використовуйте займенник “я”, і так зрозуміло, що в резюме йдеться саме про Вас.

Ретельно перевірте текст на наявність помилок.

 • При наявності у Вас декількох професій, не спішіть про це писати. Роботодавцю потрібен спеціаліст, який буде виконувати високопрофесійно певну роботу, а не “майстер на всі руки”. “Багатопрофесійність” може говорити про те, що людина поверхово ставиться до справи і не може сконцентруватися на головному.
 • Зверніть увагу на письмові рекомендації. Вони можуть допомогти тоді, коли роботодавець буде вибирати між кількома кандидатами. Рекомендації можуть бути з попереднього місця роботи, від впливових осіб. Рекомендаційні листи від керівників, працівників міністерств і відомств дають можливість роботодавцю отримати нові зв’язки. Не варто приносити рекомендації від друзів – вони зацікавлені особи. Якщо Ви шукаєте роботу через агентство з найму, рекомендаційні листи можна не надавати, тому що до їх компетенції входить самостійний пошук інформації.
 • При написанні резюме важливо все – формат, стиль, зміст, навіть розмір шрифта, яким воно надруковане.
 • Резюме потрібно вмістити на одній сторінці листа А4 (максимум на двох). З лівого боку залишіть поля, щоб той, хто буде переглядати резюме міг зробити свої помітки.


7.2 Співбесіда

Ключовим моментом в процесі працевлаштування може стати співбесіда (інтерв’ю), яка є гарним способом продемонструвати свої здібності.  “Грамотне інтерв’ю – гарантія від безробіття” (Б. Лінкемер).

Науковцями та практиками вироблені певні рекомендації для проведення інтерв’ю.

Джері Аллен у книзі “Як перетворити інтерв’ю в роботу” [23] пропонує 12 щаблів гарного інтерв’ю, проходження якими гарантує, на думку автора, отримання роботи.

 1. Познайомтесь зі співрозмовником завчасно.
 2. Гарно одягніться.
 3. Приходьте один.
 4. Приходьте вчасно.
 5. Застосовуйте 4 чарівні дії:
  • усмішка;
  • погляд прямо в вічі;
  • слова “приємно з вами познайомитись”;
  • міцне, ввічливе рукостискання.
 6. Не дозволяйте собі опинитися у ролі підлеглого.
 7. Прагніть ситуації рівності.
 8. Висловлюйте компліменти співрозмовнику.
 9. Висловлюйте захват його досягненнями.
 10. Будьте спостережливими.
 11. Демонструйте ентузіазм, довіру, енергійність, надійність.
 12. Чотири дії на завершення:
  • усмішка;
  • погляд прямо в вічі;
  • сподівання на наступну зустріч;
  • міцне, ввічливе рукостискання.

Інтерв’ю при прийомі на роботу є важливим видом ділового спілкування і для працедавця.  На що йому слід звернути увагу?

В бесіді з претендентом на посаду потрібно:

 • оцінити його ділові  і особисті якості;
 • забезпечити правдивість і достовірність відповідей кандидата;
 • розмовляти зі співрозмовником за допомогою запитань “відкритого” типу (тобто таких запитань, які передбачають не однослівні відповіді “так” чи “ні”, а ґрунтовні міркування).

Працедавець має з’ясувати:

 • чому претендент прийшов саме до нього?
 • де претендент працював до цього, чому звільнився?
 • чого чекає від роботи тут?

Під час бесіди з кандидатом на посаду часто зустрічаються такі помилки:

 • немає переліку якостей працівника, необхідних для виконання його обов’язків;
 • зовнішні дані кандидата впливають на сприйняття його відповідей;
 • працедавцю подобаються люди, які вміють красиво говорити;
 • вияв поваги до кандидата лише за його оцінки у дипломі;
 • упереджене ставлення до людей, що одягаються  і поводяться неординарно;
 • інтерес до осіб протилежної статі;
 • одні якості кандидата впливають на сприйняття інших його якостей (як позитивних, так і негативних);
 • красномовство прирівнюється  до керівних якостей кандидата;
 • бесіда формальна і коротка;
 • брак єдиних вимог до всіх кандидатів.

Якщо претендент не задовольняє вимоги, що висуває працедавець, не рекомендується однак відмовляти йому зразу, в кінці бесіди. По-перше, кращих претендентів може не виявитися, по-друге, таке ставлення викликає негативну оцінку цієї фірми, організації. Підприємство ж має турбуватися про власний імідж у суспільстві.

Основні поняття і ключові слова: працевлаштування, особисте резюме, співбесіда.Питання та завдання для самоконтролю

 1. Визначте та прокоментуйте базові принципи написання резюме.
 2. Прокоментуйте вислів: “Грамотне інтерв’ю – гарантія від безробіття”.
 3. Розкрийте логіку та зміст підготовки до співбесіди. 
 4. На що слід звертати увагу в бесіді з претендентом на посаду?
 5. Які помилки зустрічаються під час бесіди з кандидатом на посаду?


Список використаної та рекомендованої літератури

 1. Лесько О. Й. Етика ділових відносин : навч. посібник / Лесько О. Й., Прищак М. Д., Залюбівська О. Б., Рузакова Г. Г. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 320 с.
 2. Лесько О. Й. Етика ділових стосунків : навч. посібник / Лесько О. Й., Прищак М. Д., Рузакова Г. Г., Залюбівська О. Б.,– Вінниця : ВНТУ, 2009. – 187 с.
 3. Сабат Э. М. Бизнес-этикет : пер. с англ. / Сабат Э. М. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 1999. – 240 с.
 4. Чайка Г.Л.Культура ділового спілкування менеджера : навч. посібник / Чайка Г. Л. – К.: Знання, 2005. – 442 с.