ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ


1.Етика – це …
        а) правила поведінки;
        б) система знань про добро та зло;
        в) наука про добро.

2. Психологія – це …
        а) система знань про закономірності, прояви та механізми психіки;
        б) наука про поведінку;
        в) система знань про добро та зло.

3. Етикет – це …
        а) сукупність правил поведінки;
        б) форма звертання;
        в) сукупність правил поведінки, які регулюють зовнішні прояви людських стосунків.

4. Назва Декларації Ко:
        а) “Основи етики”;
        б) “Принципи бізнесу”;
        в) “Етика бізнесу”.

5. Етика ділових відносин – це…
        а) моральні принципи ділового спілкування;
        б) система знань про моральні аспекти ділових відносин;
        в) рекомендації для успішного вирішення конфліктів в діловій сфері.

6. Психологія ділових відносин – це…
        а) система знань про психологічні засади ділових відносин;
        б) наука про добро та зло в ділових стосунках;
        в) рекомендації для успішного вирішення проблем ділового спілкування.

7. Етика та психологія ділових відносин – це…
        а) моральні принципи ділового спілкування;
        б) система знань про етичні та психологічні засади ділових відносин;
        в) рекомендації для успішного вирішення ділових проблем.

8. Етика та психологія ділових відносин є складовою:
        а) менеджменту організації;
        б) психології управління;
        в) етики ділового спілкування.

9. Діловий етикет – це …
        а) форма ділового звертання та представлення;
        б) сукупність правил поведінки, які регулюють зовнішні прояви людських стосунків;
        в) норми, які регулюють стиль роботи, поведінки та спілкування при вирішенні ділових проблем.

10. Діловий протокол – це …
        а) правила, що регламентують порядок ділових зустрічей і переговорів та ділових стосунків в цілому;
        б) правила оформлення документів;
        в) сукупність правил, традицій, яких дотримуються в міжнародних стосунках.

11. Принцип “суперечок про цінності» 50-60-х років ХХ ст.:
        а) етика відповідальності;
        б) цінність ділових відносин;
        в) або раціональність, або цінність – іншого не дано;

12. Онтологічний та методологічний принцип комунікативної етики:
        а) “Я”;
        б) “Я –  Інший”;
        в) “Ми”.

13. Категоричний імператив Г. Йонаса:
        а) “Чини так, як би ти хотів, щоб чинили з тобою”;
        б) “Чини так, щоб наслідки твоєї життєдіяльності узгоджувалися з продовженням з продовженням автентичного людського життя на Землі”;
        в) “Чини так, щоб вирішити екологічні проблеми на Землі”.

14. На думку А. Моріти, найвище завдання японського менеджера полягає в необхідності…
        а) бути професіоналом в сфері виробництва;
        б) сформувати у працівників ставлення до корпорації як до рідної сім’ї;
        в) набуття навичок стратегічного планування.

15. Встановлення дострокових, конструктивних взаємин, це завдання…
        а) торговельного маркетингу;
        б) відділу стимулювання збуту;
        в) маркетингу стосунків.

16. Гендер визначається як:
        а) рівність статей;
        б) права жінки;
        в) соціальна рівність статей.

17. Який тип корпоративної культури передбачає рівні права між чоловіками і жінками?
        а) казарми;
        б) тямущих мачо;
        в) спортивної роздягальні.

17. Рівнем корпоративної культури є …
        а) корпоративна місія;
        б) естетичний рівень;
        в) корпоративна відповідальність.

18. Елементи фірмового стилю:
         а) колір;
        б) ділові переговори;
        в) інноваційні технології.

19. При спілкуванні втрачається інформації:
        а)  приблизно 10 %;
        б) приблизно 30 %;
        в) приблизно 50 %.

20. Золоте правило моральності:
        а) десять заповідей Іісуса;
        б) поводься стосовно інших людей так, як ти хотів би, щоб вони поводилися стосовно тебе;
        в) вчиняй так, щоб максима твоєї волі одночасно мала силу принципу загального законодавства.

21. Яка з наведених трансакцій веде до конфлікту у ділових стосунках:
        а) “батько – дитина”;
        б) “дорослий – дорослий”;
        в) “батько – батько”.

22. Стиль спілкування (керівництва), який формує відповідальність та ініціативність:
        а) ліберальний;
        б) демократичний;
        в) авторитарний.

23. За допомогою невербальних засобів передається інформації:
        а)  приблизно 30 %;
        б) приблизно 60 %;
        в) приблизно 80 %.

24. Праксодика відноситься до засобів невербальної комунікації:
        а) акустичних;
        б) тактильно-кінетичних;
        в) темпоральних.

25.  До оптичних засобів невербальної комунікації відноситься:
        а)  екстралінгвістика;
        б) проксеміка;
        в) праксодика.

26. Кінетика відноситься до засобів невербальної комунікації:
        а) оптичних;
        б) акустичних;
        в) ольфакторних.

27. До якої просторової зони організації простору при спілкуванні відноситься зона від 120 до 360 см:
        а) особиста;
        б) громадська;
        в) соціальна.

28. До рівнів взаєморозуміння відносяться:
        а) компроміс;
        б) співпереживання;
        в) дружба.

29. Серед механізмів взаєморозуміння виділяють:
        а) емпатію;
        б) осмислення;
        в) згоду.

30.  Основою  для вирішення конфлікту є:
        а) компроміс;
        б) співробітництво;
        в) згода.

31. Асертивність – це…
        а) неконфліктна поведінка;
        б) уміння знаходити компроміс;
        в) уміння перемагати в конфлікті.

32. Об’єктивні причини управлінського конфлікту:
        а) прийняття керівниками необґрунтованих, помилкових рішень;
        б) низький авторитет конкретного управлінця;
        в) непідготовленість спеціаліста до конкретної управлінської діяльності.

33. Одним з елементів системи підготовки до переговорів є опції, під якими розуміють:
        а)  підготовку різних варіантів договору;
        б) пошук зовнішніх стандартів, які ми можемо використовувати для переконання інших;
        в)  необхідність брати на себе такі зобов’язання, які ми можемо виконати.

34. До стратегічних підходів до ведення переговорів відносять:
        а) компромісний;
        б) стандартний;
        в) жорсткий.

35. Вчені Гарвардського університету розробили метод ведення переговорів:
        а) принциповий;
        б) м’який;
        в) ефективний.

36. Друге правило Гарвардського методу ведення переговорів:
        а) ведіть переговори на основі співробітництва;
        б) концентруйтесь на інтересах, а не на позиціях;
        в)  не дозволяйте маніпулювати собою.

37. Салямі як тактичний прийом ведення переговорів означає:
        а) демонстрація партнеру зацікавленості у вирішенні якогось питання, яке насправді є другорядним;
        б) відмежування учасників переговорів від проблеми;
         в) надання інформації про свої інтереси маленькими порціями.

38. Яким має бути розмір візитної картки для чоловіків?
        а) 90×50;
        б) 80×40;
        в) 80×50.

39. Якими символами позначається подяка на візитній картці?
        а) P.R.;
        б) P.C.;
        в) P.F.C.

40. Які подарунки ми можемо дарувати в діловій сфері?
        а) сорочку;
        б) парфуми;
        в) краватку.

41. Що потрібно робити при прийомі подарунків?
        а) розгорнути його в присутності особи, яка його подарувала і подякувати;
        б) неввічливо розгортати його в присутності особи, яка його подарувала;
        в) не розгортати подарунок, але подякувати.

42. Кому не рекомендується дарувати яскраво-червоні квіти (особливо троянди)?
        а) чоловікам;
        б) дівчаткам, які не досягли 18 років;
        в) заміжнім жінкам.

43. Головне правило підбору ділового костюма:
        а) стильність;
        б) охайність;
        в) відповідність ціни костюма соціальному статусу людини, яка його одягає.

44.  Імідж людини – це…
        а)  уміння спілкуватися;
        б) уміння впливати на людей;
        в) уміння керувати враженням.

45. Стиль чоловічого костюма під час ділової зустрічі:
        а) повинен відповідати стилю інших учасників зустрічі;
        б) повинен бути індивідуальним, що дасть можливість впливати на формування іміджу;
        в) вибір стилю не регламентується.

46. Під час ділових зустрічей жінці рекомендується:
        а) одягати міні-спідниці;
        б) одяг яскравих кольорів;
        в) одяг, який не буде відволікати співрозмовника від ділової розмови.

47. До денних прийомів відносяться:
        а) “фуршет”;
        б) “обід”;
        в) “келих вина”.

48. Діловий прийом “обід” розпочинається:
        а) о 12.00;
        б) о 20.00;
        в) о 14.00.

49. На діловий прийом з розміщенням:
        а)  потрібно приходити раніше визначеного часу;
        б) приходити у визначений час;
        в) порядок не регламентований.

50. Кому належить ініціатива залишення прийому?
        а) правила це не регламентують;
        б) головному гостю;
        в) за вказівкою господаря.

Правильні відповіді:
1 – б; 2 –  а; 3 – в; 4 – б; 5  – б; 6 – а; 7 – б; 8 – а; 9 – б; 10 – а; 11 – в; 12 – б; 13 – б; 14 – б; 15 – в; 16 – в; 17 – а; 18 – а; 19 – в; 20 – б; 21 – а; 22 – б; 23 – в; 24 – а; 25 – б; 26 – а; 27 – в; 28 – б; 29 – б; 30 – б; 31 – а; 32 – в; 33 – а; 34 – в; 35 – а; 36 – б; 37 – в; 38 – а; 39 – а; 40 – в; 41 – а; 42 – в; 43 – б; 44 – в; 45 – а; 46 – в; 47 – б; 48 – б; 49 – б; 50 – б.