Вступ

Розвиток енергетичної галузі України, збільшення енергоспоживання потребує активного розвитку енергетичного машинобудування та електроапаратобудування. Характерною рисою розвитку енергетики нашої держави є реалізація концепції з енергозбереження та впровадження у виробництво нових сучасних типів електричного обладнання і апаратів. Електричні апарати відіграють суттєву роль в реалізації енергозберігаючих технологій і мають вплив на ефективність роботи енергетики в цілому на всіх етапах виробництва, розподілу та споживання електричної енергії. Виникає необхідність виробництва не просто більшої кількості електричних апаратів, а апаратів, які забезпечили б більш ефективну роботу електроустановок як в галузях промисловості, так і в побутовій сфері. Актуальною є модернізація існуючих та розробка нових типів електричних апаратів на основі сучасних технологій, підвищення рівня напруг і струмів, зменшення габаритів та маси, підвищення їх надійності, ресурсу і швидкодії. Такі вимоги ставляться тому, що переважна більшість електричних апаратів повинні досить ефективно працювати в сучасних автоматизованих та автоматичних системах керування складними технологічними процесами, агрегатами, машинами і обладнанням на електричних станціях, в електроенергетичних системах та мережах.

Збільшення потужностей на атомних електричних станціях та модер-нізація обладнання на теплових і гідравлічних електричних станціях потребують більшої кількості електричних апаратів, які задовольняли б нові вимоги щодо енергоємності, надійності та ресурсу. Актуальність цього напрямку підтверджується даними про середній рівень зношення основного електричного обладнання станцій та підстанцій, яке сягає майже 60%. Енергетичні компанії реалізують масштабні проекти з модернізації діючого обладнання та заміні застарілого більш сучасним та якісним. Вітчизняні виробники електрообладнання відчувають потужну конкуренцію з боку зарубіжних енергетичних компаній, які на сьогоднішній день активно пропонують сучасне електротехнічне обладнання. Достатньо стійкі позиції на ринку електроапаратобудування займають Schneider Electric, Siemens, ABB, AREVA. Cпостерігається потужна експансія також і китайських ви-робників.

Вітчизняні виробники електротехнічного обладнання поступово відвойовують втрачені позиції. У цьому секторі апаратобудування за співвідношенням "ціна-якість" лідером на українському ринку є Рівненський завод високовольтної апаратури (РЗВА – Електрик). РЗВА є одним з найбільших в СНД підприємством з виробництва комутаційного розподільчого обладнання на напруги від 0,4 до 110 кВ. В 50-ті роки на РЗВА випускалися перші високовольтні оливні вимикачі ВММ-10, ВМГ-133 і вимикачі навантаження.