3 ОЛИВНІ МАЛООБ'ЄМНІ ВИМИКАЧІ РОЗПОДІЛЬНИХ УСТАНОВОК НАПРУГОЮ 6-10 кВ

Оливні малооб'ємні (малооливні) вимикачі широко застосовуються в закритих і відкритих розподільних установках різних класів номінальних напруг. Олива в цих вимикачах в основному є дугогасильним середовищем і тільки частково є ізоляцією між розімкненими контактами. Ізоляція струмопровідних частин між собою і від заземлених конструкцій здійснюється фарфором або іншими твердими ізоляційними матеріалами [8]. Малооб'ємні оливні вимикачі підрозділяються на:

- однорозривні (з одним місцем розриву струму на полюс):

- багаторозривні (з декількома місцями розриву струму на полюс).

Контакти вимикачів внутрішньої установки знаходяться в сталевому баку (горшку), звідки й пішла назва ряду вимикачів як "горшкові". Малооливні вимикачі напругою 35 кВ і вище мають фарфоровий корпус.