Зміст

Вступ..............................................................................................................4

1 Дугогасильні системи оливних вимикачів................................................7

1.1 Загальна характеристика умов гасіння дуги в оливі......................................7

1.2 Особливості гасіння електричної дуги в оливі...............................................9

1.3 Дугогасильні пристрої оливних вимикачів...................................................11

2 Оливні бакові вимикачі розподільних установок..................................17

2.1 Бакові вимикачі напругою 10 - 35 кВ..........................................................17

2.2 Бакові підстанційні вимикачі напругою 110-220 кВ......................................20

3 Оливні малооб'ємні вимикачі розподільних установок

напругою 6-10 кВ.......................................................................................29

3.1 Вимикачі малооливні серії ВПМ..................................................................30

3.2 Вимикачі малооливні серії ВММ..................................................................33

3.3 Вимикачі малооливні серії ВМП та ВК..........................................................44

4 Генераторні та підстанційні малооливні вимикачі................................51

4.1 Генераторні малооливні вимикачі..............................................................51

4.2 Підстанційні малооливні вимикачі..............................................................59

Література...................................................................................................67

Додаток А Технічні параметри вимикачів ВПМ-10..........................................68

Додаток Б Технічні параметри ВМПЕ-10........................................................72

Додаток В Технічні параметри вимикачів ВМГ-10...........................................81

Додаток Д Оливний вимикач серії ВМУЕ-27,5-16/1250....................................82

Додаток Е Оливний вимикач серії ВМУЕ-35Б-25/1250.....................................83

Додаток Є Оливний вимикач серії С-35м-630-10............................................84

Додаток Ж Словник основних термінів..........................................................85