§ 6.3 Види запасів на підприємстві

 

 

Транспортний запас створюється на період з моменту оплати виставленого постачальником рахунку до прибуття вантажу на склад підприємства. На практиці його величина визначається на основі фактичних даних за попередній рік

, (6.2)

де ЗТР- транспортний запас, грн.; ТТР- термін транспортування (не більше двох днів).

Поточний запас є найбільшим за розміром створюється він для забезпечення безперебійного процесу виробництва матеріальними ресурсами в період між двома черговими поставками.

, (6.3)

де ЗПОТОЧ - поточний запас; ТПОСТ - інтервал поставки в днях.

, (6.4)

де МД – середньодобове споживання матеріалів, грн.; МЗАГ - загальна річна потреба в даному виді матеріалів у натуральних одиницях виміру.

Середній поточний запас визначається за формулою

, (6.5)

Підготовчий (технологічний) запас створюється на період необхідний для приймання, складування та підготовки до виробничого використання (надання сировині якостей, за яких можливе її використання).

, (6.6)

де ЗПІДГОТ – підготовчий час; ТПІДГОТ - термін підготовки

Резервний (страховий запас) формується на випадок можливих перебоїв у постачанні (інших непередбачених обставин). Величина резервного запасу визначається:

а)на основі середнього відхилення фактичного інтервалу поставки від планового (передбаченого договором);

б)на основі підрахунку днів, необхідних для оформлення замовлення та доставку матеріалів від постачальника до споживача.

, (6.7)

де ЗСТ - страховий (резервний) запас; ТСТ — дні резервного запасу (період зриву поставок).

Сукупний виробничий запас дорівнює сумі всіх видів запасів:

- Максимальний виробничий запас обчислюється за формулою

, (6.8)

- Середній запас:

, (6.9)

- Мінімальний запас:

, (6.10)

Знаючи нормативну величину виробничих запасів у натуральних вимірниках, можна подати їх у вартісному виразі й обчислити загальний норматив оборотних коштів на виробничі запаси.