Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання  
 
 
ЗМІСТ

 

      

Передмова

 

1 Сучасний стан та перспективи розвитку біогазових технологій на Україні

1.1 Альтернативна енергетика сучасності

1.2 Джерела відходів біомаси   

1.3 Особливості анаеробного процесу бродіння в біогазових установках

1.4 Комплексна утилізація відходів населених пунктів

1.5 Фізико-хімічні властивості біогазу та біодобрив

 

2  Конструктивні особливості біогазових установок

2.1  Будова резервуару біогазових установок 

2.2  Системи теплогазопостачання комплексу біогазової установки

2.3  Газгольдери систем біоконверсії

 

3  Шляхи підвищення ефективності роботи біогазових реакторів

3.1  Термостабілізація процесу анаеробного бродіння, тепловий баланс БГУ

3.2  Особливості нестаціонарного теплообміну в біогазовому реакторі

3.3  Тепловтрати в біогазових установках при різних температурних режимах  анаеробного  бродіння

3.4  Багатошарові захисні конструкції біогазових реакторів

3.5  Шляхи вдосконалення устаткування для інтенсифікації процесу  анаеробного бродіння субстрату в БГУ

3.5.1 Барботажна інтенсифікація теплообміну між теплообмінником і середовищем

3.5.2  Вібраційна інтенсифікація процесів анаеробного бродіння

3.5.3 Перемішувальні пристрої для інтенсифікації теплообмінного процесу анаеробного бродіння

3.5.4 Конструкції біогазових установок з інтенсифікацією анаеробного бродіння шляхом перемішування субстрату

 

4  Енергозберігаюче управління процесами біоконверсії

4.1  Контроль та управління процесами анаеробного бродіння

4.2 Підготовка біогазу для використання в теплотехнічному обладнанні

4.2.1 Водяне очищення

4.2.2 Очищення газів від вуглекислого газу та сірководню  розчинами етаноламінів

4.2.3 Очищення біогазу від діоксиду вуглецю гарячим розчином поташу

4.2.4 Лужне очищення біогазу від вуглекислого газу

4.2.5 Очищення біогазу від діоксиду вуглецю методом низькотемпературної абсорбції метанолом

4.2.6 Безупинна біокаталітична технологія очищення від  сірководню біогазу

4.3 Енергозберігаючі технологічні схеми роботи біогазових установок

4.4 Моделювання інтелектуальної підтримки прийняття рішень з управління технологічними механізмами підвищення продуктивності біогазових реакторів

 

5  Комплексне енергозберігаюче теплохолодопостачання приватного будинку

5.1 Сонячні установки для отримання гарячої води

5.2 Комбіноване теплопостачання з використанням біогазових установок і котлів, що працюють на соломі

5.3 Теплонасосні установки для комбінованого виробництва тепла і холоду в приватному господарстві

5.4 Приклад розрахунку теплового насоса

5.4.1 Розрахунок теплового навантаження

5.4.2 Розрахунок джерела тепла

5.4.3 Гідравлічний розрахунок ґрунтового колектора

5.4.4 Розрахунок економічної ефективності парокомпресійного теплового насоса

5.5 Вітрова енергетика в приватних господарствах України

Додаток А

Додаток Б

Словник

Література

Вінницький національний технічний університет

 
 
Создание сайтов ЕкатеринбургШаблоны сайтовПоиск товаров - справочник цен, каталог магазинов, прайс-листыБесплатные шаблоны дизайна детских сайтов