Додаток Г

Словник найбільш використовуваних термінів

 

вимірювання температури

temperature measurement

вимірювання шуму

audio measurement; noise measurement; noise-power measurement

випробувальний трансформатор

test(ing) transformer

випробування

test, testing

випробування періодичні

periodic test; sampling test

випробування приймальні

acceptance test; approval test

випробування типові

standard test; type test

вібрація

vibration

втрати в сталі

core loss; iron loss

в'язкість масла

oil viscosity

газохроматографія

gas chromatography

генератор

generator

давач

measuring element, sensor

динамічна стійкість

dynamic(al) stability

діагностування

maintenance diagnosis

домішки

impurity

експлуатація

operation

елегаз

sulfur hexafluoride

електрична міцність

dielectric strength

електродвигун

electric motor

еталон вторинний

secondary standard

еталон первинний

primary standard

еталон робочий

working standard

зворотна послідовність

reverse sequence; inverted sequence

зразкова ємність

calibrating capacitor; reference capacitor; standard capacitor

ізоляція міжвиткова

minor insulation

ізоляція обмотки

primary insulation

іскріння

sparking; brush sparking

кислотне число

acid number; acidity index; neutralization number

клас точності

accuracy class; accuracy rating

ковзання

slip, slipping

коефіцієнт корисної дії

efficiency

коротке замикання

short circuit

кут діелектричних втрат

dielectric loss angle; lose angle

магнітострикція

magnetostriction

машина асинхронна

asynchronous machine

машина електрична

electric machine

машина колекторна

commutator machine

машина синхронна

synchronous machine

мегомметр

megohm meter; high-resistance ohmmeter

метод взаємної індукції

mutual induction method

метод вольтметра та амперметра

voltmeter-ammeter method

метод калориметричний

calorimetric method

метод омметра

method of resistance meter

метод стробоскопічний

stroboscopic method

метод термопари

method of thermocouple

місток Віна

Wien bridge

місток Томсона

double bridge; Thomson bridge

місток Уінстона

Wheatstone bridge; resistance bridge; electric balance

момент інерції

moment of inertia

надійність

reliability

напруга змінна

ac voltage; alternating voltage

напруга постійна

dc voltage; direct voltage

напруга пробивна

punch-through voltage; disruption voltage

нульова послідовність

null sequence

обмотки

coil; winding

опір ізоляції

dielectric resistance; insulation resistance

осцилограф

oscilloscope

потужність корисна

operating power; useful power

потужність номінальна

rated power

ротор

rotor

статор

stator

струм змінний

alternating current

струм постійний

direct current

температура спалаху

flash temperature

терморезистор

temperature-sensitive resistor; thermistor

трансформатор

transformer

трансформатор напруги

voltage measuring transformer

трансформатор струму

current transformer

трансформаторне масло

transformer oil

фотодавач

photodetector; photosensor

холостий хід

tickover; idling

частота

frequency; rate

швидкість обертання

rotation(al) rate

шум аеродинамічний

aerodynamic noise

шум вентиляторів

blower noise, fan noise

шум магнітний

magnetic noise

шум підшипників

bearing noise

шум щіток

brush noise

шунт вимірювальний

instrument shunt

щітка вугільна

carbon(-baked) brush

щітка графітова

graphite brush

щіточний контакт

brush collector; brush contact

якір

armature