Додаток Б

Випробувальні напруги для електричних машин і трансформаторів

 

Таблиця Б.1 – Випробувальна напруга при перевірці електричної міцності ізоляції обмоток електричних машин (ГОСТ 183-74*)

 

Електричні машини або її частини

Випробувальна напруга

(діюче значення)

1

2

1

Машини потужністю менше 1 кВт (кВ×А) на номінальну напругу менше 1000 В (за виключенням вказаних у п.п. 4¸8)

500 В плюс двократна номінальна

2

Машини потужністю 1 кВт і вище на номінальну напругу менше 100 В (за виключенням вказаних у п. 4)

1000 В плюс двократна номінальна

3

Машини потужністю до 1000 кВт (за виключенням вказаних у п.п. 1, 2, 4¸8

1000 В плюс двократна  номінальна, але не менша 1500 В

4

Машини потужністю 1000 кВт і вище (за виключенням вказаних у п.п. 4¸8) на номінальну напругу

 

 

 

- до 3,3 кВ включно

 

1000 В плюс дво-кратна номінальна;

- більше 3,3 до 6,6 кВ включно

 

2,5 – кратна номі-нальна;

- більше 6,6 до 17 кВ включно

 

3000 В плюс дво-кратна номінальна;

- більше 17 кВ

за узгодженням між споживачем та ви-робником

5

Обмотки збудження машин постійного струму з незалежним збудженням

1000 В плюс двократна номінальна напруга збудження, але не менша 1500 В

6

Обмотки збудження синхронних машин:

- СМ, які пускаються спеціальними пусковими двигунами;

 

 

 

 

10-кратна номінальна напруга збудження, але не менша 1500 В і не більша 3500 В;

- СМ для безпосереднього пуску з обмоткою збудження, яка замкнена на опір, але не більше 10-кратного опору обмотки збудження;

те саме;

 

 

 

- те ж, але при опорі більше 10-кратного

1000 В плюс двократна максимальна пускова, але не менша 1500 В

7

Вторинні обмотки АД, які не знаходяться постійно в короткозамкненому стані:

- для АД, які допускають гальмування противвімкненням

 

- для АД, які не призначені для гальмування противвімикненням

 

 

1000 В плюс чотири-кратна номінальна напруга цієї обмотки

1000 В плюс дво-кратна номінальна

8

Збудники

як для обмоток, до яких вони приєднуються

 

Таблиця Б.2 – Нормована випробувальна напруга для трансформаторів класу напруги до 35 кВ включно (ГОСТ 1516.3-96)

 

Напруга

Клас напруги трансформатора

до 0,69

3

6

10

15

20

24

27

35

Найбільша робоча

-

3,6

7,2

12

17,5

24

26,5

30

40,5

Випробувальна однохвилинна

5

18

25

35

45

55

65

70

75