Додаток А

Програма випробувань електричних машин і трансформаторів

 

Таблиця А.1 – Програма приймальних випробувань електричних машин (ГОСТ 183-74*)

Випробування та перевірки

Тип машини

МПС

СМ

АД

1

2

3

4

1

Вимірювання опору ізоляції обмоток відносно корпусу та між обмотками

*

*

*

2

Вимірювання опору обмоток при постійному струмі в практично холодному стані

*

*

*

3

Випробування при підвищенні частоти обертання

*

*

*

4

Випробування ізоляції обмоток відносно корпусу машини та між обмотками на електричну міцність

*

*

*

5

Випробування міжвиткової ізоляції обмоток на електричну міцність

*

*

*

6

Визначення струму збудження генератора або частоти обертання двигуна при холостому ході

*

-

-

7

Перевірка комутації при номінальному навантаженні й короткочасному перевантаженні за струмом

*

-

-

8

Визначення характеристики холостого ходу

+

*

-

9

Визначення робочої (швидкісної) характеристики (для двигунів)

+

-

-

10

Визначення зовнішньої характеристики (для генераторів)

+

-

-

11

Визначення регулювальної характеристики

+

-

-

12

Випробування на нагрів

+

+

+

13

Визначення області безіскрової роботи й перевірка якості комутації

+

-

-

14

Визначення ККД

+

+

+

15

Вимірювання вібрацій

+

+

+

16

Вимірювання биття колектора (якщо це встановлено в стандартах на окремі види машин)

+

-

-

17

Вимірювання радіоперешкод

+

-

-

18

Вимірювання рівня шуму

+

+

+

19

Визначення характеристики усталеного короткого замикання

-

*

-

20

Визначення струму третьої гармоніки (при з’єднанні обмотки якоря в трикутник)

-

+

-

21

Вимірювання струму збудження в режимі ненавантаженого перезбудженого двигуна й визначення U-подібної характеристики

-

+

-

22

Визначення регулювальної характеристики, номінального значення струму збудження й зміни напруги

+

+

-

23

Випробування на короткочасне перевантаження за струмом

-

+

+

24

Випробування механічної міцності при ударному струмі КЗ

-

+

-

25

Визначення коефіцієнта викривлення синусоїдальної кривої лінійної напруги

-

+

-

26

Визначення індуктивних опорів і постійних часу обмоток (для машин з  кВ×А)

-

+

-

27

Випробування електромашинного збудника

-

+

-

28

Визначення швидкості зростання напруги збудника синхронного генератора й компенсатора

-

+

-

29

Визначення початкового пускового та мінімального обертового моменту й початкового пускового струму

-

+

+

30

Перевірка стану ущільнень

-

*

-

31

Визначення коефіцієнта трансформації (АД з фазним ротором)

-

-

*

32

Визначення струму й втрат холостого ходу

-

-

*

33

Визначення струму й втрат короткого замикання

-

-

*

34

Визначення коефіцієнта потужності й ковзання

-

-

+

35

Визначення максимального обертового моменту

-

-

+

 

Примітка. Знаком "*" позначені пункти приймальних випробувань, які входять у програму приймально-здавальних випробувань; знак "-" означає, що це випробування не проводиться; знак "+" – проводиться. МПС – машина постійного струму; СМ – синхронна машина; АД – асинхронний двигун.

 

 

Таблиця А.2 – Програма приймальних випробувань двигунів малої потужності (ГОСТ 16264-85*)

 

Вид випробувань і перевірок

Тип двигуна

АД

СД

К

БК

1

Перевірка зовнішнього вигляду

+

+

+

+

2

Перевірка приєднувальних розмірів та биття кінця вала, що виступає

+

+

+

+

3

Перевірка направлення обертання та маркірування вивідних кінців обмоток

+

+

+

+

4

Вимірювання опору обмоток постійному струму в практично холодному стані

+

+

+

+

5

Вимірювання опору ізоляції обмоток відносно корпусу

+

+

+

+

6

Перевірка електричної міцності ізоляції обмоток відносно корпусу

+

+

+

+

7

Випробування міжвиткової ізоляції обмоток на електричну міцність

+

+

+

+

8

Визначення струму й втрат холостого ходу

+

+

-

-

9

Визначення струму й втрат КЗ

+

+

-

-

10

Перевірка струму й частоти обертання при номінальному навантаженні й максимально допустимому значенні напруги керування

-

-

-

+

11

Визначення напруги зрушування

-

-

-

+

12

Перевірка комутації в номінальному режимі та при короткочасному перевантаженні за струмом

-

-

+

-

13

Перевірка рівня звуку

+

+

+

+

 

Примітка. Знак "-" означає, що дане випробування не проводиться, знак "+" – проводиться; АД – асинхронні двигуни; СД – синхронні двигуни; К – колекторні; БК – безколекторні.

 


 

Таблиця А.3 – Програма типових випробувань трифазних трансформаторів потужністю 6,3 кВ×А й більше (ГОСТ 11677-85*)

 

Вид випробувань і перевірок

Примітка

1

Зовнішній огляд і перевірка на відповідність кресленням

*

2

Перевірка коефіцієнта трансформації й групи з’єднань обмоток

*

3

Випробування проби масла (або рідинного діелектрика) з бака трансформатора

*

4

Визначення опору обмоток постійному струму

*

5

Визначення параметрів ізоляції

*

6

Випробування електричної міцності ізоляції однохвилинною випробувальною напругою промислової частоти

 

*

7

Випробування електричної міцності ізоляції напругою промислової частоти з вимірюванням часткових розрядів (для класів напруги 150 кВ і вище)

 

 

*

8

Перевірка струму й втрат холостого ходу

*

9

Перевірка струму й втрат АЗ

*

10

Випробування бака трансформатора на щільність

*

11

Випробування пристроїв перемикання відгалужень обмоток

*

12

Вимірювання опору нульової послідовності

 

13

Випробування внутрішньої ізоляції грозовими імпульсами напруги

 

14

Випробування електричної міцності повітряних проміжків

 

15

Випробування на нагрів

 

16

Випробування на стійкість при КЗ (для трифазних трансформаторів потужністю 125 МВА включно)

 

17

Випробування бака на механічну міцність

 

18

Випробування активної частини на механічну міцність

 

19

Перевірка рівня звуку

 

Примітка. Зіркою позначені пункти типових випробувань, які входять у програму приймально-здавальних випробувань.