Контрольні запитання

 

1. Встановлення щіток машин постійного струму на геометричну нейтраль.

2. Методи визначення області безіскрової роботи електричних машин.

3. Визначення параметрів синхронних машин.

4. Методи визначення максимального обертового моменту асинхронного двигуна.

5. Встановлення ротора синхронної машини в положення, при якому потік реакції якоря буде направлений по повздовжній (поперечній) осі.

6. Види випробувань на надійність.

7. Оброблення результатів контрольних випробувань на надійність.

8. Випробування трансформаторів на стійкість під час раптового короткого замикання.

9. Метод реверсування при визначенні зони безіскрової роботи машин постійного струму.

10. Визначення параметрів синхронної машини за її частотною характеристикою.

11. Визначення параметрів синхронної машини при пусконалагоджувальних випробуваннях стаціонарним методом та однофазному живленні обмоток статора.

12. Визначальні випробування електричних машин на надійність.