Контрольні запитання

 

1. Можливі способи навантаження електричних машин та трансформаторів під час випробувань.

2. Енергетична ефективність способів навантаження.

3. Компенсація втрат при використанні способу взаємного навантаження.

4. Метод непрямого навантаження електричних машин.

5. Метод безпосереднього навантаження електричних машин і трансформаторів без видачі енергії в мережу.

6. Метод безпосереднього навантаження електричних машин і трансформаторів з видачею енергії в мережу.

7. Область використання способів навантаження при випробуваннях окремих видів електричних машин та трансформаторів.

8. Схеми випробувань електричних машин постійного струму під навантаженням.

9. Схеми випробувань синхронних електричних машин під навантаженням.

10. Метод взаємного навантаження електричних машин і трансформаторів.

11. Схеми випробувань електричних машин постійного струму за методом взаємної індукції.

12. Випробування синхронних машин за методом взаємного навантаження.

13. Випробування асинхронних машин за методом взаємного навантаження.

14. Випробування трансформаторів за методом взаємного навантаження.