5.1 Метод безпосереднього навантаження електричних машин і трансформаторів без видачі енергії в мережу

 

Як навантаження трансформаторів і електричних машин, що працюють у режимі генератора, використовуються дротові, рідинні або лампові навантажувальні реостати. У цьому випадку вся електрична енергія, яку вони віддають, поглинається в навантажувальних реостатах. Регулювання навантаження здійснюється шляхом зміни опору навантаження реостатів або шляхом напруги генераторів. Випробування в цьому режимі проводяться або для генераторів і трансформаторів невеликої потужності (до 10 кВ×А), або для генераторів спеціальних типів, які не можуть працювати сумісно з електричними двигунами. Навантаження трансформаторів з масляним охолодженням може бути здійснюватись й у режимі КЗ так, щоб втрати в його обмотках дорівнювали сумі номінальних втрат короткого замикання та холостого ходу. Навантажувальні реостати можуть бути регульованими або нерегульованими. Недоцільно використовувати рідинні реостати на постійному струмі через електроліз рідини, осідання на контактах продуктів електролізу та пошкодження поверхонь. Індуктивне навантаження можна забезпечити за допомогою регулювальних реакторів або машин змінного струму, які працюють у режимі холостого ходу. У залежності від потужності навантаження використовується природне повітряне, форсоване повітря або рідинне охолодження навантажувальних пристроїв.

Навантаження електричних машин, які працюють у режимі двигуна, здійснюється за допомогою гальм рідинного типу.