Контрольні запитання

 

1. Види випробувань трансформаторного масла.

2. Параметри трансформаторного масла та контроль за ними під час випробувань.

3. Вплив параметрів трансформаторного масла на роботу трансформатора.

4. Процес відбору проби масла для випробувань.

5. Визначення пробивної напруги масла.

6. Вимоги до установок з визначення  масла.

7. Визначення якісного складу розчинених у маслі газів.

8. Норми кількісних показників якості трансформаторного масла.

9. Будова камери для визначення  трансформаторного масла.

10. Вимірювання  масла за допомогою містка Віна.

11. Основні етапи обробки результатів вимірювання .

12. Призначення компонентів газохроматографічної установки для оцінювання фізико-хімічного стану трансформаторного масла.

13. Визначення вмісту газу в маслі.