Контрольні запитання

 

1. Характеристика методів вимірювання температури.

2. Особливості вимірювання температури обертових частин електричних машин.

3. Методи визначення частоти обертання.

4. Принцип дії стробоскопічного тахометра.

5. Методи вимірювання ковзання асинхронних машин.

6. Пристрої для вимірювання кутів навантаження синхронних машин.

7. Методи вимірювання механічного моменту.

8. Основні джерела шуму електричних машин та трансформаторів.

9. Типи мікрофонів для вимірювання шумів та їх принцип дії.

10. Вимоги до вимірювальних механізмів та давачів вібрації.

11. Діапазон частот при вимірюванні шумів та вібрацій.