1. Загальні положення 

 

Випробування є підсумковою частиною виробництва електричних машин, які проводяться з метою перевірити придатність їх до роботи.

Для проведення випробувань необхідно, щоб машина, яка випробовується, була відомою (тип машини або трансформатора та їх паспортні дані), апаратура та обладнання, за допомогою яких проводяться випробування, відповідали потрібній точності та межам вимірювань, була розроблена програма та визначена мета випробувань.

Отже, промислові випробування проводяться з метою підтвердження встановлених стандартами, нормами та технічними умовами характеристик електричних машин, непрямого контролю за правильним веденням технологічного процесу виготовлення електричної машини та експериментального визначення її кількісних показників надійності.

Крім випробувань готових електричних машин та трансформаторів здійснюється також оперативний контроль з метою перевірки якості виготовлення окремих вузлів машини у процесі її виготовлення, а також профілактичні випробування в умовах експлуатації з метою раннього виявлення погіршення якості машини та запобігання можливому її виходу з ладу (відмови).

У процесі проектування, розроблення та виготовлення нових електричних машин, а також під час удосконалення існуючих вирішують такі

задачі [16, 17, 18]:

– усвідомлення фізичних процесів (електромагнітних, теплових, механічних тощо), які проходять в електричній машині;

– складання математичних та фізичних моделей процесів – створення розрахункової методики;

розроблення конструкції, технологічного процесу виготовлення машини.

Рішення вказаних задач отримують у процесі дослідних випробувань, метою яких є:

– уточнення усвідомлень про фізичні процеси, які проходять в електричних машинах та корегування розрахункових методик;

– перевірка адекватності математичних та фізичних моделей і галузей їх використання;

– створення на базі математичних моделей автоматизованих систем управління виробництвом електричних машин.