Контрольні запитання

 

1. Способи вимірювання сили струму, напруги та потужності під час випробування електричних машин.

2. Методи вимірювання активного опору обмоток.

3. Визначення температури обмоток в практично холодному стані за відсутності вбудованих давачів температури.

4. Вибір класу напруги мегомметра під час вимірювання опору ізоляції обмоток.

5. Залежність опору ізоляції від її температури.

6. Допустима швидкість наростання (спаду) напруги під час випробування ізоляції на електричну міцність.

7. Способи визначення ККД та галузь їх використання.

8. Визначення втрат в електричних машинах розрахунковим та дослідним шляхом.

9. Характеристики методів оцінювання комутації.

10. Основні характеристики давачів струму.

11. Методи вимірювання електричної потужності.

12. Охарактеризуйте способи безпосереднього визначення ККД електричних машин.