Вступ

 

В усіх галузях народного господарства України використовують електродвигуни, синхронні генератори, зварювальні генератори і перетворювачі, пускові і захисні апарати, а також інші типи електрообладнання. Нове та діюче електрообладнання в електроустановках енергосистем та промислових підприємств перевіряється та випробовується відповідно до діючих державних та галузевих стандартів.

Державні стандарти випускаються центральними органами стандартизації і обов’язкові для використання усіма відомствами. Система стандартів охоплює основні види електричних машин та трансформаторів, які виготовляються підприємствами електротехнічної промисловості.

Відповідність сучасним стандартам і нормам, включаючи основні характеристики, електричні показники, рівні шуму і вібрацій (vibration), а також показники надійності (reliability) є задачею підвищення конкурентної спроможності продукції електротехнічної промисловості пов’язані з її якістю, яка перевіряється під час випробувань (test, testing).

Якісний ремонт та використання сучасних методів експлуатації (operation), які базуються на діагностиці (maintenance diagnosis) технічного стану електричних машин (electric machine) і трансформаторів (transformer), дозволяють забезпечити безперебійну роботу виробничих механізмів, зменшити витрати на їхню експлуатацію та збільшити термін служби.

Як видно з досвіду експлуатації, робота електричних машин і трансформаторів залежить від знання експлуатуючим персоналом їх конструкцій, правильного регулювання окремих частин, а також проведення необхідних профілактичних випробувань. Під час випробувань не завжди виконується повний об’єм необхідних досліджень та перевірок, що у подальшому призводить до аварій з електричними машинами.

Для персоналу, який зайнятий випробуваннями електричних машин та трансформаторів, потрібно вважати обов’язковим детальне знайомство з вимогами діючих на даний момент стандартів, які мають загальний характер, а потім стандартів на машини і трансформатори тих видів, які підлягають випробуванням цим персоналом.

У посібнику наведено об’єми, норми, методи досліджень та перевірок електричних машин і трансформаторів відповідно до вимог вищевказаних правил і стандартів.