БАЗИ ДАНИХ. МОВИ ЗАПИТІВ, УПРАВЛІННЯ ТРАНЗАКЦІЯМИ,

РОЗПОДІЛЕНА ОБРОБКА ДАНИХ

ЗМІСТ

Вступ

1 МОВИ ЗАПИТІВ QBE ТА SQL

1.1  Загальна характеристика мов запитів QBE та SQL

1.2  Опис запитів мовою QBE

1.2.1 Вибірка даних з умовою

1.2.2 Використання результуючих функцій

1.2.3 Обчислення в запитах

1.2.4 Операції додавання, видалення і модифікації

1.3 Базові оператори мови SQL та особливості їх запису

1.3.1 Оператори мови визначення даних

1.3.2 Оператори мови маніпулювання даними

1.4 Формування запитів мовою SQL

1.4.1 Обчислення в запитах

1.4.2 Вибірка рядків конструкцією WHERE

1.4.3 Сортування результатів (конструкція ORDER BY)

1.4.4 Використання вбудованих функцій

1.4.5 Групування результатів (конструкція GROUP BY/ HAVING)

1.4.6 Вкладені запити (підзапити)

1.5 Контрольні питання

2 УПРАВЛІННЯ ТРАНЗАКЦІЯМИ

2.1 Поняття та властивості транзакції

2.2 Порядок виконання операцій транзакції

2.3 Проблеми управління паралельним доступом

2.4 Впорядкування та відновлення транзакцій

2.5 Методи управління паралельним доступом

2.5.1 Методи блокувань

2.5.2 Методи обробки взаємоблокувань

2.5.3 Методи управління паралельним доступом з використанням часових відміток

2.5.4 Оптимістичні методи впорядкування транзакцій

2.6 Механізми відновлення бази даних

2.6.1 Функції СКБД по відновленню бази даних

2.6.2 Журнал транзакцій

2.6.3 Створення контрольних точок

2.6.4 Метод відкладеного оновлення

2.6.5 Метод негайного оновлення

2.6.6 Метод тіньового сторінкового обміну

2.7 Контрольні питання

3 РОЗПОДІЛЕНІ БАЗИ ДАНИХ

3.1 Концепція розподілених баз даних

3.1.1 Основні поняття

3.1.2 Відмінності між розподіленими системами баз даних, засобами розподіленої обробки даних та паралельними системами баз даних

3.1.3 Класифікація розподілених баз даних

3.1.4 Переваги та недоліки систем керування розподіленими базами даних

3.1.5 Принципи створення розподілених БД

3.2 Проектування розподіленої БД

3.2.1 Фрагментація даних

3.2.2 Реплікація даних

3.2.3 Розміщення даних

 3.2.4 Методологія проектування розподілених БД

3.3 Управління паралельним доступом в розподіленому середовищі

3.3.1 Протоколи блокування для управління паралельним виконанням у розподіленій базі даних

3.3.2 Усунення взаємних блокувань в розподіленому середовищі

3.3.3 Особливості використання часових відміток для управління паралельним виконанням у розподіленій базі даних

3.4  Відновлення розподілених баз даних

3.4.1 Особливості відновлення розподілених баз даних

3.4.2 Протокол двофазної фіксації транзакцій (2РС)

3.4.3 Неблокуючий протокол трифазної фіксації транзакцій (ЗРС)

3.4.4 Протоколи відновлення

3.4.5 Протоколи аварійного завершення

3.5 Контрольні питання

ЛІТЕРАТУРА

 

 

попередня     ЗМІСТ    наступна

 

 

 

Пєтух А.М., Романюк О.В., Романюк О.Н.

ВНТУ 2016